Författare: ALIS

2019

Nominera upphovsrättens hjälte

Sedan 2002 korar ALIS varje år Upphovsrättens hjälte – och ibland flera hjältar. Priset går till upphovspersoner som har värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Nu öppnar vi nomineringsprocessen inför 2019 års pris.

Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras. Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs. Ange om möjligt också kontaktuppgifter till kandidaten.

Nomineringar ska vara ALIS styrelse tillhanda senast den 19 april 2019 på e-postadressen alispriset@alis.org. ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna och offentliggör beslutet i samband med en prisutdelningen under hösten 2019.

Vill du bekanta dig med tidigare pristagare? Läs mer här.

Nyhet

Talboksersättning – ny utbetalning

ALIS kommer att göra en större utbetalning av talboksersättning (ca 1 miljon kronor) senast den 29 mars 2019.

Mottagare av talboksersättningen har i dagarna fått en avräkning via mejl eller post där ersättningsbeloppet framgår. Om du har ändrade kontouppgifter behöver vi få den nya information, kontakta oss i sådant fall genom att skicka mejl till talbok(at)alis.org.

Du hittar svar på de flesta frågorna om talboksersättningen här. Kvarstår det frågor får du gärna höra av dig till oss på ovan mejladress. Vi besvarar mejl i den ordning de kommer in.

Nästa talboksutbetalning planeras ske senast den 14 juni 2019.

2019

#kulturskaparuppropet

Vi – 23 kulturskaparorganisationer, som tillsammans representerar över 150.000 upphovspersoner och utövande konstnärer inom alla konstområden i Sverige – har samlats i ett upprop för att uppmana ansvariga politiker att stödja den historiskt viktiga nya upphovsrättslagstiftning, som under flera år förhandlats fram inom EU.

Upphovsrättens utveckling är helt central för kulturskapares möjligheter att fortsätta skapa och verka i Sverige och i Europa. Direktivet innehåller regler som skapar en rättvisare spelplan för aktörerna på den digitala upphovsrättsmarknaden, där de små aktörerna – inte minst skaparna av det konstnärliga och litterära innehållet på nätet – får möjlighet till bättre villkor och ersättningar. Samtidigt ger direktivet människor i Europa ökad tillgång till konst- och kulturupplevelser på nätet, såsom film, musik, litteratur, bildkonst mm.

Internetanvändares aktiviteter begränsas inte av direktivets regler. I stället kan yttrandefriheten och tillgången till upphovsrättsligt skyddat material stärkas, genom att upphovsrättsavtal träffas med internetplattformarna. Internetanvändare skyddas från att själva behöva ansvara för eventuella upphovsrättsintrång genom att direktivet ger internetplattformar ett ökat ansvar och befrämjar avtalsförhandlingar med rättighetshavare om det upphovsrättsliga innehållet.

Direktivet ger förutsättningar för att de värden som konst och kultur genererar på nätet i högre grad än idag tillfaller dem som skapat den. En sådan värdeöverföring är en förutsättning för nyskapande, konstnärlig kvalitet och mångfald i det framtida konst- och kulturutbudet på nätet.

Säg ja till en moderniserad och mer rättvis upphovsrätt för ett hållbart Internet – NU!

säger ordförandena för 23 kulturskaparorganisationer:

ALIS, ordförande Eduard Pröckl

Bildupphovsrätt, ordförande Åsa Berndtsson

Copyswede, ordförande Ulf Mårtens

Dramatikerförbundet, ordförande Pia Gradvall

Föreningen Svenska Tonsättare, ordförande Martin Jonsson Tibblin

Journalistförbundet, ordförande Ulrika Hyllert

KLYS, ordförande Marika Lagercrantz

Konstnärernas Riksorganisation, ordförande Katarina Jönsson Norling

Oberoende Filmares Förbund, ordförande Johan Seth och Karin Ekberg

Rättighetsbolaget, ordförande Anna Carlson

SAMI, ordförande Jan Granvik

SKAP, ordförande Alfons Karabuda

STIM, ordförande Carina Brorman

Svenska Fotografers Förbund, ordförande Paulina Holmgren

Svenska Musikerförbundet, ordförande Jan Granvik

Svenska Regissörsföreningen, ordförande Niclas Turesson

Svenska Tecknare, ordförande Tyra von Zweigbergk

Sveriges Författarförbund, ordförande Grethe Rottböll

Sveriges Läromedelsförfattares förbund, ordförande Wiwi Ahlberg

Symf, ordförande Gunnar Jönsson

Teaterförbundet för scen och film, ordförande Simon Norrthon

Unionen-klubben Sveriges Television, ordförande Gun Karlsson

Unionen-klubben Utbildningsradion, ordförande Martin Ahlberg

Läs hela uppropet här.

Nyhet

Davids kamp mot Goliat

En ny upphovsrättslagstiftning, i form av ett direktiv, har behandlats på EU-nivå under en tid. Direktivet tar sikte på att bland annat stärka kulturskapares rättigheter på nätet genom att ålägga aktörer som Google och Facebook ett ansvar som nämnda företag idag lägger på användarna. Det ska dessutom tillerkänna kulturskaparna ersättningar för det innehåll de skapat och som Google och Facebook tillgängliggör, sprider och gör enorma vinster på. Denna föreslagna värdeöverföring påverkar inte användare utan innebär att ersättningar fördelas så att de kommer kulturskaparna till dels och möjliggör fortsatt kulturarbete och en vital och hållbar konst och kultur på internet.

Den 5 juli var lagstiftningen föremål för omröstning i Europaparlamentet, men den röstades ner till mångas förvåning. Omröstningen föregicks av tung lobbying av de multinationella nätföretagen och beskrivs som Davids kamp mot Goliat. Den 12 september ska förslaget upp till omröstning igen och det är av yttersta vikt att beslutstagare denna gång har tillgång till korrekt information. ALIS kommer att arbeta för att rättighetshavarnas röster blir hörda genom att medverka i olika nätverk och kanaler.

 

 

Nyhet

Världens längsta bokbord

Den 19 augusti är det dags igen för Världens längsta bokbord på Norra Bantorget i Stockholm. Det är Stockholm Konst som står bakom arrangemanget som ska vara en bokfest för folket och för att hylla boken. Bland flera hundra bokbord kan man fynda böcker från författare, förlag, antikvariat, privatpersoner och litterära sällskap. Besökarna bjuds in till bokcirkel i Centralbadets trädgård, internetpoesi, konstvisningar m.m. Läs mer på Bokbordets hemsida här.

Nyhet

ALIS nya integritetspolicy

I samband med att  den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj uppdaterade vi på ALIS vår integritetspolicy, som beskriver de principer vi tillämpar vid behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa den i sin helhet här.

Nyhet

Nominera upphovsrättens hjälte

Sedan 2002 korar ALIS varje år Upphovsrättens hjälte – och ibland flera hjältar. Priset går till upphovspersoner som har värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Nu öppnar vi nomineringsprocessen inför 2018 års pris.

Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras. Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs. Ange om möjligt också kontaktuppgifter till kandidaten.

Nomineringar ska vara ALIS styrelse tillhanda senast den 30 april2018 på e-postadressen alispriset@alis.org. ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna och offentliggör beslutet i samband med en prisutdelningen under hösten 2018.

Vill du bekanta dig med tidigare pristagare? Läs mer här.

Nyhet

“Orimligt låga ersättningar”

Svenska kyrkan planerar att ge ut Kyrkohandboken och erbjuder orimligt låga ersättningar till psalmförfattarna för användningen i både tryckt form och digitalt. ALIS verksamhetschef Helen Asker och företrädare för andra rättighetshavare har blivit kontaktade av Kyrkans tidning vilket har resulterat i en artikel om kyrkans licenshantering som kan läsas här. I Dagens Nyheter anklagar andra rättighetshavare Svenska kyrkan för upphovsrättsintrång och hävdar att kyrkan gjort otillåtna bearbetningar och “styckat sönder” texter . Svenska kyrkan har nu meddelat att utgivningen av Kyrkohandboken har försenats.

Hör av er till oss  om ni blivit kontaktade av Svenska kyrkan angående utgivningar av deras samlingspublikationer.

Nyhet

Stockholm läser

2018 års bok i Stockholm läser är Grupp Krilon av Eyvind Johnson.

Stockholm läser startade 2002 av författaren Helena Sigander och nu drivs detta läsprojekt av Författarcentrum och Stockholms stadsbibliotek. Varje år anordnas bokcirklar, författarsamtal och andra evenemang med anknytning till årets bok. För att kunna bli Stockholm läser-bok så krävs bland annat att boken utspelar sig i Stockholm, den ska vara minst 15 år gammal och inte för tjock. Läs mer om projektet här.

Nyhet

ALIS får ny ordförande

Eddie Pröckl har utsetts till ny styrelseordförande för upphovsrättsorganisationen ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige). Eddie Pröckl har varit verksam som journalist i 45 år och är även ledamot av Journalistförbundets förbundsstyrelse.

— Det här är ett både roligt och viktigt uppdrag. Texter återanvänds i allt större omfattning och upphovspersonerna måste få en skälig och marknadsmässig ersättning för detta. Samtidigt gäller det att underlätta för dem som vill återpublicera texter. ALIS håller på att bli en naturlig klareringspunkt på det här området.

— Jag själv har jobbat en del med upphovsrättsfrågor ur ett fackligt perspektiv och har viss vana vid styrelsearbete och förhandlingar, så jag hoppas kunna bli till nytta.

ALIS träffar avtal med olika aktörer på marknaden som vill använda texter, och fördelar ersättningar till såväl till ALIS direktanslutna upphovspersoner som medlemmar i Författarförbundet, Journalistförbundet, Dramatikerförbundet och Läromedelsförfattares förbund. Under 2017 kommer ALIS att fördela ca 16 miljoner kronor.

Eddie Pröckl efterträder Sus Andersson som ordförande.