Sök tillstånd!

 Sök tillstånd!

Skicka er licensieringsförfrågan via e-post till juridik(at)alis.orgALIS tar inte emot tillståndsansökningar via telefon. Vi behöver veta vilken eller vilka upphovspersoner förfrågan gäller och vilket eller vilka verk ni vill använda. Beskriv även vilken typ av användning ni vill få tillstånd till. Om ni redan tidigare har fått tillstånd till användningen hos ALIS och ni vill förlänga eller utöka tillståndet, skriv då även ALIS ärendenummer på det tidigare tillståndet.

ALIS hanterar licensieringsförfrågningar i den ordning de kommer in, tänk alltså på att ha en tidsmarginal då våra handläggningstider kan vara längre vid tider då många licensieringsförfrågningar kommer in. Skriv gärna om ni har någon särskild tidsram för era planer.

För mer vanliga typer av vidareanvändning av korta texter och korta utdrag ur längre texter har ALIS en prislista. Prislistan är endast tillämplig då rättigheter licensieras via ALIS och har inte syftet att vara en allmän rekommendation. Prislistan hittar du här: ALIS prislista

Vid vidareanvändningar som inte finns i prislistan, såsom exempelvis nyutgivning av hela böcker i olika format, dramatiseringar för scen, film, tv och radio, användning av längre verk i digitala produkter och andra typer av vidareanvändningar där individuella lösningar behövs, anpassar ALIS villkoren efter omständigheterna och vad som kan ses som skäligt och marknadsmässigt i varje fall. Om ni söker tillstånd till en vidareanvändning som inte finns i prislistan, beskriv då era planer lite mer utförligt då ni skickar er licensieringsförfrågan.