För upphovspersoner

ALIS är en organisation för skribenter av alla slag: vi företräder författare, litterära översättare, läromedelsförfattare, journalister och dramatiker. Du ansluts till ALIS genom att teckna ett anslutningskontrakt (s.k. upphovsrättsavtal) med det stiftarförbund där du är medlem, eller om du inte är medlem i något stiftarförbund, direkt med ALIS. Det krävs alltså en aktiv handling för att ansluta sig – medlemskap i ett stiftarförbund medför ingen automatisk anslutning till ALIS.

Endast om du är ansluten till ALIS har vi möjlighet att licensiera (utfärda tillstånd för) vidareanvändning av dina litterära verk. Men även om du inte är ansluten till ALIS kan det hända att du har fått upphovsrättsersättning från oss. Sådan ersättning kan hänföra sig till exempelvis sändning av litterära verk i Sveriges Radio eller andra avtal som ALIS administrerar på uppdrag av våra stiftarorganisationer.

Observera alltså att du inte nödvändigtvis är ansluten till ALIS endast genom medlemskap i något stiftarförbund eller att du fått pengar från oss. Om du är osäker, kontakta oss!

Läs mer om vad ALIS kan göra för dig!
Läs mer om hur du kan skydda ditt verk!
Vill någon använda sig av ditt verk?

Anslut dina rättigheter till ALIS!

Läs mer om ALIS utbetalningar!