Anslut dig till ALIS

ALIS effektiva förvaltning av kollektiva upphovsrättsavtal (till exempel användning av litterära verk i radio, uthyrning av böcker i bokcirklar, framställning av e-böcker) har lagt grunden för vår omfattande individuella licensieringsverksamhet. Ditt anslutningsavtal med ALIS är därför ett värdefullt verktyg för dig som upphovsperson eller rättighetshavare till avliden upphovspersons verk. Vi har fått ditt förtroende och uppdrag att sköta alla förhandlingar med motparter som önskar vidareanvända dina upphovsrättsligt skyddade verk i olika sammanhang. I uppdraget ingår att förhandla fram och träffa avtal samt att inkassera och fördela den ersättning som vidareanvändningen inbringar.

Din anslutning till ALIS innebär att du har uppdragit åt oss att exklusivt förvalta vidareanvändnings-rättigheterna för dina litterära verk. Det betyder att ALIS förhandlar fram, inkasserar och fördelar upphovsrättsersättning när någon vill vidareanvända ditt verk i något sammanhang.

Vi kan exempelvis hjälpa till när ditt verk

  • läggs ut på Internet eller nyttjas i en databas
  • säljs eller lånas ut som e-bok
  • fotokopieras eller på annat sätt mångfaldigas
  • läses upp offentligt
  • dramatiseras/filmatiseras
  • vidareanvänds i en antologi
  • spelas in som hörbok
  • återpubliceras i tidning/tidskrift
  • animeras och dramatiseras för datorspel eller tecknad film

Oftast är det så att den som vill använda ett verk kontaktar ALIS direkt för att få tillstånd. Ibland händer det dock att du som upphovsperson personligen blir kontaktad av en potentiell textanvändare. När det händer vill vi att du hänvisar honom eller henne till ALIS för vidare förhandlingar. Detta följer av ditt anslutningskontrakt och är viktigt för att du ska få ett så bra avtal som möjligt.

Vi ber dig kontakta oss vid vidareanvändningar, eftersom enskilda uppgörelser ofta ger sämre villkor än vad som vore fallet med ALIS som företrädare. Dessutom riskerar enskilda uppgörelser att leda till en försvagning av vår etablerade förhandlingsposition. Vi uppmanar dig att alltid ta kontakt med oss i vidare användningsfrågor.

Hämta anslutningsavtal

Du skriver ut två exemplar av anslutningsavtal som du undertecknar och skickar till ditt förbund. Om anslutningen gäller dödsbo eller om du är upphovsperson som inte kan vara medlem i något av ALIS stiftarförbund skickar du avtalen direkt till ALIS. Efter ett tag får du tillbaka ett exemplar av avtalen och en anslutningsbekräftelse.

För medlemmar i något av ALIS stiftarförbund,  klicka här för anslutningsavtal. Avtalet skickas i två exemplar till ditt förbund.

För rättighetshavare efter avliden upphovspersons verk (dödsbo), klicka här för anslutningsavtal. Avtalet skickas i två exemplar till ALIS.

För upphovspersoner som inte kvalificerar sig för medlemskap i ALIS stiftarförbund, klicka här för anslutningsavtal. Avtalet skickas i två exemplar till ALIS.

För det fall att du inte har tillgång till skrivare och vill ha avtalen hemskickade alternativt har ytterligare frågor ber vi dig att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här.