Blog

Nyheter

2020

Sök kopieringsstipendium

Nu kan du som läromedelsförfattare, författare och översättare ansöka om kopieringstipendier.

Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund utlyser stipendier ur kopieringsfonder. Pengarna kommer från den lagliga kopiering som sker på skola, universitet och högskola – därav namnet kopieringsstipendium. Den lagliga kopieringen möjliggörs genom avtalslicenser slutna av upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access som fördelar pengarna till Författarförbundet och Läromedelsförfattarna som i sin tur ser till att pengarna når författarna. Det är alltså den ersättningen som nu delas ut som stipendier. Notera att det finns en ansökningstid, 1 september – 15 oktober 2020 respektive 1 september – 1 oktober 2020. Du kan läsa mer om stipendieförfarande på Författarförbundets och Läromedelsförfattarnas webbplatser.

Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna är tillsammans med Dramatikerförbundet och Journalistförbundet ALIS stiftarförbund.

2020

Ersättningar på väg

Vi kommer i denna vecka betala ut ersättningar om totalt drygt 1 miljon kronor till ca 400 upphovspersoner. Ersättningarna avser dels texter som använts i Sveriges radio, dels böcker som använts i bokcirklar arrangerade av olika bokhandlare. Det betyder att vissa författare kommer att få flera inbetalningar under denna vecka. Om beloppet du fått insatt inte verkar stämma ta en närmare titt på avräkningen för att se vilken ersättning det är du har fått betalt för. Du får en avräkning per inbetalning.

2020

Sommarstängt

ALIS kansli har sommarstängt från och med den 13 juli till och med den 9 augusti. Under denna tid har vi inga telefontider. Det går bra att skicka e-post och den kommer att besvaras så snart som möjligt då kansliet öppnar igen.

För brådskande ärenden som inte kan vänta tills vi är åter på kansliet vänligen kontakta ALIS verksamhetschef, Helen Asker, helen.asker(at)alis.org.

Fin sommar önskar vi på kansliet!

Soliga hälsningar

ALIS

Nyhet

Nytt avtal med Fonus

ALIS har tecknat avtal med Fonus om användning av dikter i dödsannonser. Fonus kan genom avtalet nu erbjuda sina kunder möjlighet att välja fritt från världsskatten av dikter. Avtalet säkerställer att korrekt version av dikten används och att upphovspersonerna får ersättning för sina verk.

En dikt kan sätta ord på saknad och sorg men också på glädje över ett liv som levts. Därför är dikter ofta ett viktigt inslag på begravningar och i dödsannonser. Det ger möjlighet att göra avskedet mer personligt. Tack vare det här avtalet kan våra kunder välja precis de dikter de önskar, samtidigt som upphovspersonerna får ersättning. Det känns mycket bra, säger Peter Göransson, kommunikationschef på Fonus.

Avtalet med Fonus reglerar ca 27% av diktanvändningen i dödsannonser på marknaden. Under hösten 2019 tecknades ett liknande avtal med Sveriges Begravningsbyråers förbund, tillsammans täcker avtalen drygt 80% av marknaden.

– Med Fonus har vi kunnat använda samma typ av avtal som vi tidigare träffat med SBF, Sveriges begravningsbyråers förbund. Det innebär att poeterna nu får betalt när deras dikter och verser används i dödsannonser hos den svenska begravningsbranschens två största aktörer, SBF och Fonus. Det hela är mycket tillfredsställande, säger Eduard Pröckl, ALIS ordförande.

ALIS kommer att gå igenom verken i diktdatabasen, i samarbete med Fonus, för att sätta korrekta versioner av dikterna och namn på upphovspersoner när det saknas. Fonus utvecklar för närvarande tekniken för att redovisa användningen av dikter i dödsannonser i olika sammanhang och format, vilken kommer att ligga till grund för utbetalningar av ersättningar till upphovspersoner. Redovisning av användningen sker året efter nyttjandet. ALIS bearbetar redovisningen genom att tillämpa fördelningsprinciper beslutade av ALIS styrelse och betalar därefter ut ersättningar till rättighetshavare. Detta innebär att utbetalning av ersättningar med anledning av avtalet med Fonus kommer att ske först under 2021.

ALIS nu kommer att erbjuda även andra aktörer i branschen möjlighet att teckna avtal för att på ett lagligt sätt använda dikter i dödsannonser.


Fonus bedriver begravningsverksamhet med över 230 kontor i Sverige. Fonuskoncernen består av flera varumärken, bland annat Familjens Jurist och Vita Arkivet. Fonus står också bakom webbsidan Fonus minnessidor som sedan 2015 publicerar dödsannonser för anhöriga från hela landet.

Kontakt: Peter Göransson, Fonus kommunikationschef, 0705859888.

ALIS är en upphovsrättsorganisation som på uppdrag förvaltar anslutna upphovspersoners litterära rättigheter. I uppdraget ingår bland annat att träffa såväl individuella som kollektiva avtal om vidareanvändning av litterära verk. ALIS är stiftat av Sveriges Författarförbund, Svenska Journalistförbundet, Läromedelsförfattarna och Sveriges Dramatikerförbund.

Kontakt: Helen Asker, ALIS verksamhetschef, 0706421865. Eduard Pröckl, ALIS ordförande, 0707726011.

Nyhet

Världsbokdagen

Imaginära resor genom läsning och i tankar har inga gränser. Uppmärksamma världsbokdagen genom att läsa en bok och bryt karantän genom att lära känna nya karaktärer med hjälp av litteraturen.

Världsbokdagen, som även kallas för världsdagen för böcker och upphovsrätt, instiftades av UNESCO 1995 och finns för att visa på författares betydelse samt deras kreativitet i att sprida historier och kunskap. UNESCO skriver:

På Världsbokdagen den 23 april uppmärksammar Unesco böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att bidra till förståelse och tolerans mellan människor. Böcker är ett av våra allra mest effektiva verktyg för att arbeta för fattigdomsbekämpning och fredsbyggande, och målet med Världsbokdagen är att uppmuntra författare och kämpa mot analfabetism. Den 23 april är minnesdagen för flera stora författare; Shakespeare, Laxness, de la Vega m.fl.

2020

#hemmamedenbok – läskampanj i karantäntider

Sveriges Författarförbund lanserar tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kampanjen #hemmamedenbok som ska inspirera till ökad läsning under denna utmanande tid. Initiativtagarna uppmuntrar alla förlag, bokhandlare, författare och läsare att dela kampanjen på sina sociala plattformar.

Författarförbundet skriver:

”Att stanna hemma är nu en viktig handling av solidaritet. När dörrar och gränser stängs öppnar en bok världen. Stanna hemma med en bok!”

Nyhet

Dramatikerförbundet tecknar tillfälligt avtal med Svensk scenkonst

Pressmeddelande från Svensk Scenkonst

Ännu ett tillfälligt avtal träffas mellan parterna inom scenkonstbranschen för att scenerna ska kunna nå ut digitalt när coronaviruset har stängt många salongerna

Coronapandemin innebär ett hårt slag mot den levande scenkonsten. Inställda föreställningar orsakar stora ekonomiska förluster för Svensk Scenkonsts medlemmar och medför en framtida risk att arbetstillfällen försvinner.

Svensk Scenkonst och Dramatikerförbundet slöt idag ett tillfälligt upphovsrättsavtal liknande det avtal Svensk Scenkonst slöt igår med Teaterförbundet för Scen och Film. Båda avtalen syftar till att minimera skadorna för verksamhet och publik.

–  Det är viktigt att branschen kan enas i denna krissituation och medverka till att publiken får del av scenkonst, trots att många salonger är stängda. Med människor i karantän och isolering hoppas vi att scenkonsten når ut genom digitala kanaler, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

–  I det rådande läget ser vi det som extra viktigt att värna teatern och teaterns publik.  Det här avtalet bidrar till att våra medlemmar når ut med sina berättelser, även nu när teaterscenerna är tillfälligt stängda,  säger Susin Lindblom, förbundsdirektör på Dramatikerförbundet.

Avtalet innebär att Svensk Scenkonsts medlemmar kan till allmänheten via elektroniska medier, överföra och tillgängliggöra hela eller delar av scenkonstföreställningar innehållande dramatiska verk utan att erlägga ytterligare ersättning för detta nyttjande till dramatiker. Avtalet gäller endast i förhållande till dramatiker som är medlem i Svenska Dramatikerförbundet.

Det nya avtalet gäller från och med onsdagen den 18 mars 2020.

2020

Coronavirus

Med anledning av myndigheternas råd att stanna hemma vid tecken på sjukdom och att arbeta hemifrån i den mån det går arbetar ALIS kansli hemifrån från och med denna vecka. Vi kommer att arbeta och hålla telefontider som vanligt. När växeln är stängd kan man nå oss på mejlen.

2020

Slangbellan 2019

Till BULT:s debutantpris Slangbellan, för bästa debut inom kategorin barn- och ungdomslitteratur 2019, har juryn valt att nominera följande.

I Kalifornien skälver jorden av Anna Hörnell, Vox by Opal

Motivering: I Kalifornien skälver jorden, både på ytan och på djupet. Det finns en spricka som rör sig mellan hemlandet Sverige och USA, mellan fest och allvar,  mellan att vara barn och vuxen samt de konsekvenser man måste leva med. Med ett pricksäkert och målande språk skriver Anna Hörnell fram mångbottnade karaktärer och relationer.

Vi är lajon av Jens Mattson, Natur & Kultur och Förlaget

Motivering: Vi är Lajon är en finstämd berättelse om två bröder, som i leken tar sig fram så som lajon gör. Men när den ena brodern blir sjuk, måste leken förändras. Det blir ett äventyr som filosofiskt fortsätter förbi sjukdom och död, som aldrig tappar hoppet eller barnets perspektiv. Jens Mattsons text förmedlar fantasifullt en historia till barnet och en annan till den vuxna läsaren.

Historieresan av Christoffer Rönnbäck och Ebba Svennung, Alfabeta

Motivering: Historieresan är något så unikt som en faktabok, från vikingatiden till nittiotalet, som levandegör och roar på samma gång. Christoffer Rönnbäck och Ebba Svennung fokuserar inte på kungalängder – här är det istället händelser som blir milstolpar och startskott. Boken är sprudlande och full av viktiga detaljer som ofta saknas i tidigare historieböcker.


Slangbellan

Debutantpriset Slangbellan initierades 1998 av Sektionen för barn- och ungdomslitteratur i Sveriges Författarförbund på initiativ av Helena Dahlbäck. Avsikten med priset är att lyfta fram debutanter och stimulera till fortsatt författarskap. Priset är också ett sätt för oss att hålla oss informerade om det som händer inom vår yrkeskår. Samtidigt får vi tillfälle att lyfta fram sådant vi saknar. Fördelen med att just vi delar ut ett pris är att vi inte behöver ta marknadsmässiga hänsyn utan helt kan koncentrera oss på sådant som kvalitet, förnyelse och innehåll. De nominerade utses av en jury, och hela BULT:s styrelse väljer vinnaren. Priset består av en handtäljd slangbella av Kalle Güettler, ett diplom av Boel Werner och 30 000 kronor.