Blog

Nyheter

Nyhet

Nominera upphovsrättens hjälte

Sedan 2002 korar ALIS varje år Upphovsrättens hjälte – och ibland flera hjältar. Priset går till upphovspersoner som har värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Nu öppnar vi nomineringsprocessen inför 2018 års pris.

Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras. Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs. Ange om möjligt också kontaktuppgifter till kandidaten.

Nomineringar ska vara ALIS styrelse tillhanda senast den 30 april2018 på e-postadressen alispriset@alis.org. ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna och offentliggör beslutet i samband med en prisutdelningen under hösten 2018.

Vill du bekanta dig med tidigare pristagare? Läs mer här.

Nyhet

“Orimligt låga ersättningar”

Svenska kyrkan planerar att ge ut Kyrkohandboken och erbjuder orimligt låga ersättningar till psalmförfattarna för användningen i både tryckt form och digitalt. ALIS verksamhetschef Helen Asker och företrädare för andra rättighetshavare har blivit kontaktade av Kyrkans tidning vilket har resulterat i en artikel om kyrkans licenshantering som kan läsas här. I Dagens Nyheter anklagar andra rättighetshavare Svenska kyrkan för upphovsrättsintrång och hävdar att kyrkan gjort otillåtna bearbetningar och “styckat sönder” texter . Svenska kyrkan har nu meddelat att utgivningen av Kyrkohandboken har försenats.

Hör av er till oss  om ni blivit kontaktade av Svenska kyrkan angående utgivningar av deras samlingspublikationer.

Nyhet

Stockholm läser

2018 års bok i Stockholm läser är Grupp Krilon av Eyvind Johnson.

Stockholm läser startade 2002 av författaren Helena Sigander och nu drivs detta läsprojekt av Författarcentrum och Stockholms stadsbibliotek. Varje år anordnas bokcirklar, författarsamtal och andra evenemang med anknytning till årets bok. För att kunna bli Stockholm läser-bok så krävs bland annat att boken utspelar sig i Stockholm, den ska vara minst 15 år gammal och inte för tjock. Läs mer om projektet här.

Nyhet

Jul på ALIS kansli

ALIS kansli har julstängt från fredag 22 december till måndag 8 januari. Under denna tid har vi inte möjlighet att handlägga licensieringsärenden. För akuta frågor som inte kan vänta tills kansliet åter är på plats, vänligen kontakta ALIS ordförande, Eddie Pröckl, eddie.prockl@sjf.se

 

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på kansliet!

2017

Upphovsrättens hjälte 2017

Årets ALIS-pristagare: Margareta Eklöf

Margareta Eklöf får priset för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

 

Under sina långa karriär har Eklöf med stor kunskap och oeftergivligt rättspatos aldrig tvekat att för redaktörer, förläggare och publicister understryka översättarens status, såväl i upphovsrättsligt som i ideellt hänseende. Eklöf har bevittnat hur förlag ändrat korrekta formuleringar till grovt felaktiga och för det varken fått offentlig rättelse eller tillgift.

Med de eviga orden har hon uppmanat sina kollegor:
”Försäkra er om ett avtal. Beviljas det inte gör ni klokt i att avböja.”

Genom att protestera mot avtalsbrott och mot okunnighet om översättares upphovsrätt har Margareta försvarat både sin egen heder och yrkesgruppens. Med högsta solidaritet fortsätter hon att värna om översättarens rätt till sista ordet.

Margareta Eklöf tar emot det sextonde ALIS-priset med motiveringen:

 Att försvara sig är naturligt.
Att kämpa för sin rätt är både hedervärt och förståeligt
Att försvara någon annan
och ta strid för någon annan är hjältemodigt.

En tillfällig hjälte kan vara dumdristig
och handla i hastigt mod.
Men en hjälte som aldrig viker undan,
utan bara fortsätter att kämpa,
utan att låta sig nedslås, om och om igen
måste ha föresatt sig,
att aldrig acceptera förtryck,
och tro på att rättvisa kan uppnås.

Vår stipendiat är en riddare,
med en rustning av passion till sin gärning.

Att förmedla en annans ord,
så innebörden överensstämmer med upphovspersonens,
och inte förvanskas, förslappas eller ignoreras,
kräver en brynja av hängivenhet och en bröstplåt av lojalitet.

Innanför en sådan rustning klappar ett starkt översättarhjärta !

 Moral och etik har blivit bristvaror
i vår tid av rå kommersialism och fake news.
Snabbhet värderas ofta högre än eftertänksamhet och
noggrannhet.

Vår stipendiat har omutligt försvarat de värden hon trott på.
Som sagans riddare har hon vägrat ge upp,
sin till synes hopplösa kamp emot den stora eldsprutande Draken.

Hon är en ledstjärna för oss alla !
Med sin styrka, sin solida utrustning, men framförallt med sitt visa råd,
att aldrig glömma skaffa sig skölden med det inristade avtalet, att ta skydd bakom !

av Birgit Hageby

 

ALIS-priset har delats ut sedan 2002. Tidigare pristagare är:

2016 – Frilans Riks
2015 – Union of Belarusian Writers
2014 – Cristina Gottfridsson
2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde.
2012 – Stefan Lindgren
2011 – Astrid Lindgrens arvingar
2010 – Bob Hanson
2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison
2008 – Ulrika Wallenström
2007 – Den danska organisationen ”Samrådet for ophavsret”
2006 – Per & Astrid Björgell
2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SVD:s journalistklubb
2004 – Astrid Jägfeldt och journalistklubben på Skånska Dagbladet
2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson
2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

 

ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige, är en ideell förening som grundades 1995 av Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

ALIS har tillsammans med sina stiftarorganisationer som mål att öka respekten för samt stärka medvetenheten om upphovsrätten. Vår uppgift är att träffa avtal och administrera hanteringen av ersättning för vidareanvändning av litterära upphovspersoners verk. Idag har ALIS ca fyratusen anslutna upphovspersoner.

ALIS fungerar också som ett serviceorgan för den som vill använda ett verk.

Nyhet

ALIS får ny ordförande

Eddie Pröckl har utsetts till ny styrelseordförande för upphovsrättsorganisationen ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige). Eddie Pröckl har varit verksam som journalist i 45 år och är även ledamot av Journalistförbundets förbundsstyrelse.

— Det här är ett både roligt och viktigt uppdrag. Texter återanvänds i allt större omfattning och upphovspersonerna måste få en skälig och marknadsmässig ersättning för detta. Samtidigt gäller det att underlätta för dem som vill återpublicera texter. ALIS håller på att bli en naturlig klareringspunkt på det här området.

— Jag själv har jobbat en del med upphovsrättsfrågor ur ett fackligt perspektiv och har viss vana vid styrelsearbete och förhandlingar, så jag hoppas kunna bli till nytta.

ALIS träffar avtal med olika aktörer på marknaden som vill använda texter, och fördelar ersättningar till såväl till ALIS direktanslutna upphovspersoner som medlemmar i Författarförbundet, Journalistförbundet, Dramatikerförbundet och Läromedelsförfattares förbund. Under 2017 kommer ALIS att fördela ca 16 miljoner kronor.

Eddie Pröckl efterträder Sus Andersson som ordförande.

Nyhet

Årets översättning 2016

Kajsa Öberg Lindsten får priset för Årets översättning 2016 för hennes översättning av boken Tjevengur, från ryska, i original av Andrej Platonovs. Prissumman är på 75 000 kronor. Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund står bakom priset och det kommer delas ut på Stockholm Literature på Moderna Museet, Stockholm, fredag den 27 oktober. Ett hedersomnämnande och 10 000 kronor utdelas också till Christer Olsson för hans översättning från franskan av Salim Bachis Muhammeds tystnad.

Nyhet

Sommartider

ALIS kansli har sommarstängt från och med den 10 juli till och med den 4 augusti. Under denna tid har vi inga telefontider. Det går bra att skicka e-post och den kommer att besvaras så snart som möjligt då kansliet öppnar igen.

Vid akuta frågor som inte kan vänta tills kansliet är på plats, vänligen kontakta ALIS verksamhetschef Helen Asker: Helen@Asker@alis.org

Fin sommar önskar vi på kansliet!

 

Nyhet

Läromedelsförfattarpriset Lärkan

Med Läromedelsförfattarpriset Lärkan vill SLFF synliggöra författarens roll i att ta fram läromedel i tryckt eller i digital form och gynna god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet. Fokus är inte på ett visst speciellt läromedel utan på författargärningen och helheten i författarskapet och delas ut i sex kategorier. Var med och utse pristagare genom att lämna ditt namnförslag med motivering senast den 15 juni.

Du kan också söka debutantpriset Lärkungen, mer information om båda priserna och formulär hittar du här.