Styrelse

Ordförande:
Eduard Pröckl
eddie.prockl(at)alis.org

Vice ordförande:
Maria Andersson – Författarförbundet

Styrelseledamöter:
Johan Ingildsen-Olsson – Läromedelsförfattarna
Per Kornhall – Läromedelsförfattarna
Pia Cederholm – Läromedelsförfattarna
Susin Lindblom – Dramatikerförbundet
Birgit Hageby – Dramatikerförbundet
Axel Rollbäck – Dramatikerförbundet
Grethe Rottböll – Författarförbundet
Maria Andersson – Författarförbundet
Ana Rahbari – Författarförbundet
Ulrika Hyllert – Journalistförbundet
Olle Wilöf – Journalistförbundet
Eduard Pröckl – Journalistförbundet