Användarvillkor för tillståndsformulär

1. ALIS erbjuder sina licenstagare (Användare) en kostnadsfri tjänst som innebär att individuella företrädare för Användaren har möjlighet att via en lösenordskyddad webbsida på ALIS webbplats söka tillstånd för en planerad användning av upphovsrättsligt skyddade texter (Tjänsten).

2. Tjänsten är personlig och riktar sig till en eller flera individer (Kunden) hos Användaren. Varje Kund skapar ett konto och ett unikt lösenord på startsidan i Tjänsten i samband med att hen godkänner dessa användarvillkor och ALIS integritetspolicy.

3. Syftet med Tjänsten är att Kunden, som ett led i sina arbetsuppgifter att inhämta texträttigheter för Användarens räkning, ska fylla i efterfrågad information i Tjänsten, få bekräftat huruvida en viss upphovspersons rättigheter är anslutna till ALIS och slutligen, då det är möjligt, erhålla tillstånd samt faktura för användningen.

4. Kunden är medveten om att informationen som tillhandahålls genom Tjänsten är konfidentiell och kan, fel använd, innebära skada för ALIS och dess stiftarorganisationer.

5. Kunden förbinder sig därför att
a. inte avslöja lösenordet för någon annan,
b. förvara lösenordet på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det,
c. genast anmäla till ALIS om det finns misstanke att lösenordet uppfattats av någon annan,
d. använda Tjänsten lojalt vilket innefattar att behandla informationen i Tjänsten konfidentiellt och endast i enlighet med Tjänstens syfte som anges i punkten 3 ovan.

6. Missbruk av Tjänsten medför att ALIS drar tillbaka Kundens behörighet att söka tillstånd genom att spärra lösenordet.