Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras på vår hemsida, eller andra funderingar kring vår verksamhet, är du välkommen att höra av dig till oss på kansliet. ALIS är en liten icke-vinstdrivande organisation och har som sådan endast möjlighet att besvara frågor från anslutna rättighetshavare och personer som vill använda våra anslutnas verk – samt frågor som rör de ersättningar vi administrerar. Läs exempelvis här för information om talbok och talboksersättning.

Det bästa sättet att kontakta oss är att mejla, men det går även bra att ringa in under någon av våra telefontider.

Mejladresser
Allmän: alis(at)alis.org
Juridik/tillstånd: juridik(at)alis.org
Ekonomi/utbetalning: ekonomi(at)alis.org
Talboksmedel: talbok(at)alis.org

Telefontider
Tisdagar kl. 13-16
Torsdagar kl. 9-12
Telefonnummer: 08-411 98 10

Postadress
ALIS
Drottninggatan 85
111 60 STOCKHOLM