För textanvändare

För textanvändare

Vill du använda en text?

ALIS förvaltar rättigheter för nästan 4 000 anslutna upphovspersoner. Vår licensering förenklar arbetet för dig som vill använda ett litterärt verk, oavsett omfattning och sammanhang.

ALIS företräder textförfattare verksamma inom en rad områden, däribland fack/skönlitterära författare, översättare, dramatiker, journalister och läromedelsförfattare. Vi licenserar årligen hundratals textanvändningar, alltifrån återutgivning av böcker, film och scenrättigheter till publicering av enskilda dikter och artiklar.

Information om hur du går tillväga för att söka tillstånd eller teckna avtal hittar du här.

SYNS INTE

Vill du ta reda på om en upphovsperson företräds av ALIS?

Här kan du söka information om en viss upphovspersons rättigheter förvaltas av ALIS.

Om det är första gången du använder söktjänsten behöver du först kontakta oss för att sätta upp ett Kund-ID.

Utöver den individuella enskilda licenseringen tecknar ALIS avtalslicenser/ramavtal för mer omfattande textanvändning. Kontakta oss för mer information.

Vad ska man tänka på vid en digital uppläsning?

Särskild information om digitala uppläsningar

ALIS har fått in frågor och förfrågningar avseende uppläsningar och sagostunder ur böcker på internet från bibliotek som undrar hur de ska tänka kring digitala uppläsningar.

Här har vi samlat den information som du behöver inför en digital uppläsning.

Biblioteksredovisning

Biblioteksredovisning av framställda exemplar (kopior) av talböcker

ALIS har i uppdrag från Sveriges Författarförbund att betala ut talboksersättning. ALIS tar emot redovisning av framställda exemplar (kopior) gjorda av biblioteken vilka ligger till grund för fördelningen av talboksersättningen, tillsammans med annan redovisning av framställda exemplar till exempel från MTM och BTJ.