ALIS för dig som upphovsperson eller rättighetshavare

ALIS för dig som upphovsperson eller rättighetshavare

ALIS verksamhet består i huvudsak av två delar i relation till dig som upphovsperson eller rättighetshavare. Generell information om ALIS verksamhet är densamma, oavsett om du är upphovsperson eller rättighetshavare.

Den ena delen av verksamheten är ALIS individuella förvaltning av texträttigheter. Alla rättighetshavare till litterära verk (upphovspersoner eller arvingar) kan ansluta sina rättigheter till ALIS genom att underteckna ett upphovsrättsavtal. Avtalet ger ALIS i uppdrag att förvalta texträttigheter dvs. förhandla, upprätta och teckna avtal samt inkassera och betala ut ersättningar.

Den andra delen av verksamheten är ALIS administration av utbetalningar av upphovsrättsersättningar. Ersättning kan grunda sig i en avtalslicens som tecknats av ALIS eller annan som gett ALIS i uppdrag att administrera utbetalningen, exempel på ett sådant uppdrag är ersättning för användning av verk i Sveriges Radio. ALIS administrerar även talboksersättningen som är en statlig kompensationsordning. Dessa typer av ersättningar betalar ALIS ut till alla ersättningsberättigade, oavsett om de är anslutna till ALIS eller inte.

ALIS är en ideell organisation utan vinstsyfte och en anslutning till ALIS är gratis. Den individuella licenseringen finansieras genom att ALIS vid varje licensiering gör ett administrationsavdrag (i dagsläget 20 %) från inkasserat belopp.

Är du upphovsperson och intresserad av att ansluta dina rättigheter?

Utbetalning

Utbetalning av ersättning från ALIS individuella förvaltning av vidareanvändningsrättigheter till litterära verk och ersättningar från kollektiva avtal sker löpande under året. Information om utbetalning, moms och skatt samt utbetalningsblanketter hittar du här.

Följ oss på Facebook och Instagram för löpande information och påminnelser om utbetalningar.

Ärvda texträttigheter

Här hittar du som ärvt texträttigheter mer detaljerad information om vad som gäller samt även information om hur du ansluter ärvda texträttighetshavare till ALIS.

Ersättningar som ALIS betalar ut

ALIS har i uppdrag att administrera och betala ut olika typer av upphovsersättningar, samt talboksersättningen. Läs mer om de olika ersättningarna genom valen nedan: