Välkommen till ALIS

Välkommen till ALIS

Välkommen till ALIS

ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige) är en upphovsrättsorganisation för textskapare. ALIS stiftades år 1995 av Sveriges Författarförbund, Journalistförbundet, Dramatikerförbundet och Läromedelsförfattarna för att stärka litterära upphovspersoners rättigheter och intressen.

Är du textskapare?

Är du textanvändare?

Är du rättighetshavare? Generell information om ALIS verksamhet är densamma för dig som rättighetshavare som för upphovspersoner.

Nyheter

 • Dramatikerförbundet sluter nytt avtal med Svensk Scenkonst
  Dramatikerförbundet att tecknat ett nytt ramavtal med Svensk Scenkonst. Förbundet, som är ett av ALIS stiftarförbund, och Svensk Scenkonst skriver ett nytt avtal avseende förvärv och framförande av dramatiska verk för 2021. Avtalet är oförändrat men innehåller en uppräkning av samtliga ersättningar med 2,2 % från och med 1 juli 2021. Nytt avtal med Svensk scenkonst Läs även mer här: https://www.svenskscenkonst.se/aktuellt/nyheter/avtal-med-sveriges-dramatikerfoerbund-foer-2021/
 • Intressanta inlägg om upphovsrätten
  ”De moderna ekonomierna i dag drivs av kunskap och utvecklas genom immateriellt värdeskapande, men vi ser i dag en alltför låg kunskapsnivå bland våra beslutsfattare om vikten av de immaterialrättstunga branscherna”. – skriver representanter från Stim, Svenskt näringsliv och European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship i en debattartikel som vi tycker är väl värd att läsa. Artikeln lyfter de viktiga frågorna om vad upphovsrätten har
 • Betala för det digitala
  Idag drar vi på ALIS igång kampanjen Betala för det digitala, tillsammans med Författarcentrum och Sveriges Författarförbund. Under det senaste året har antalet digitala framträdanden ökat, likaså digitala uppläsningar avannans text. Kampanjen syftar till att belysa vikten av skäliga arvoden och ersättningar på de digitala plattformarna. Vi har tillsammans listat de principer som är mest aktuella för våra respektive verksamheter, för hur olika slags digitala nyttjanden
 • Stora förlagshus stämmer hemsida för massivt upphovsrättsintrång i USA
  Några av de största förlagshusen i USA har med enad front drivit en fråga om upphovsrätt på internet, sedan ett år tillbaka. Då stämde förlagshusen hemsidan, the Internet Archive, för att ha publicerat upphovsrättsskyddat material olovligen och därmed för intrång. I år planeras rättegången och det pågår därmed en intressant debatt om vad som gynnar litteraturen (och kulturen i stort) samt kring frågan om tillgängliggörande och