Biblioteksredovisning av framställda exemplar (kopior) av talböcker

ALIS har i uppdrag från Sveriges Författarförbund att betala ut talboksersättning. ALIS tar emot redovisning av framställda exemplar (kopior) gjorda av biblioteken vilka ligger till grund för fördelningen av talboksersättningen, tillsammans med annan redovisning av framställda exemplar (till exempel från MTM och BTJ).

Situationer då framställda exemplar ska redovisas:

– Biblioteket gör mer än ett exemplar av en nedladdad digital talbok från t.ex. Legimus. Nedladdningen av talboken till dator eller fysisk bärare t.ex. CD-skiva redovisar MTM till ALIS. Om biblioteket däremot gör en nedladdning och sparar på fyra CD-skivor eller annat fysiskt medium ska de tre extra kopiorna redovisas av biblioteket.

– Biblioteket gör en kopia av en talbok som finns på en CD-skiva, USB-minne eller annat fysiskt medium. Detta gäller även talböcker som biblioteket köpt och gör extra kopior av.

Här finns information om talbok- och talboksersättningen.