Blanketter

Här kan du hämta hem blanketter i pdf-format.

Anslutningsavtal
Anslutningsavtal för medlemmar i stiftarförbund
Skriv ut två exemplar. Efter att du undertecknat avtalen skickar du in båda exemplaren till ditt förbund.

Anslutningavtal för dödsbon
Skriv ut två exemplar. Efter att du undertecknat avtalen skickar du in båda exemplaren till ALIS.

Anslutningsavtal för övriga upphovspersoner
Skriv ut två exemplar. Efter att du undertecknat avtalen skickar du in båda exemplaren till ALIS.

Stadgar
ALIS Stadgar

Ekonomi/utbetalning
Utbetalningsblankett för utbetalning
Utbetalningsblankett för talboksersättning

Denna länk innehåller en blankett för de upplysningar ALIS måste ha för att kunna betala ut ersättning till dig som upphovsperson/rättighetshavare.