Vilka företräder ALIS?

Vilka företräder ALIS?

ALIS företräder rättigheterna för överstigande 4 000 levande och avlidna upphovspersoner litterära verk. Det går utmärkt att kontakta ALIS för att höra efter om en viss upphovsperson är ansluten till ALIS. Kontaktuppgifter finner du här.

Om du är intresserad av en bred licensiering där ett flertal upphovspersoner kan komma ifråga rekommenderar vi att du skickar in en lista med namn. Därefter kommer vi inom kort att återkomma med information om vilka av upphovspersonerna som ALIS kan licensiera rättigheterna för. Kontaktuppgifter finner du här.

För våra återkommande kunder så finns det möjlighet att själv få söka bland de upphovspersoner som har anslutit sina rättigheter till ALIS. Om du klickar på länken nedan så ombeds du fylla i ditt kund-ID samt ditt lösenord. Därefter har du möjlighet att söka efter upphovspersoner. Du kan göra upp till tre sökningar samtidigt.

Gå till funktionen Sök Upphovsperson genom att klicka här.