Hur skyddar jag mitt verk?

Att ha upphovsrätt till ett verk innebär att ha ensamrätt att förfoga över verket. I Sverige finns inget formkrav för att få upphovsrätt. Du kan således inte registrera ditt verk för att få upphovsrättsligt skydd. Upphovsrättslagen ger dig som upphovsperson automatiskt ett skydd i och med att du skapat verket. Men när du låter andra ta del av ditt verk innan det är utgivet kan det finnas anledning att vara försiktig.

För att stärka skyddet för ditt verk kan du numrera, signera och datera varje textsida. Som upphovsperson av ett verk kan du också ange copyrightsymbolen © på ditt verk/manus/synopsis. Symbolen står för copyright, det engelska ordet som närmast motsvarar upphovsrätt. Symbolen har ingen rättslig verkan i Sverige, men det är internationellt vedertaget att ange © följt av upphovspersonens namn och årtal för första publicering/årtal för verkets tillkomst. Symbolen tjänar som påminnelse att verket är skyddat av upphovsrätt och varnar den som vill använda verket att de flesta nyttjanden kräver tillstånd.

Du kan i bevissäkringshänseende skicka en kopia av ditt verk i rekommenderad försändelse till dig själv. Din egen försändelse behåller du oöppnad. Vid en eventuell tvist om vem som är upphovsperson har du möjlighet att visa att din text existerade vid en viss tidpunkt (datumet på det rek. brevet).