Om ALIS

ALIS är en upphovsrättsorganisation för litterära verk. Vi verkar tillsammans med våra stiftarorganisationer för att upphovspersoners rättigheter och intressen respekteras. ALIS fungerar även som ett serviceorgan för den som vill använda en text.

ALIS har möjlighet att teckna avtal och utfärda tillstånd för ett flertal litterära upphovspersoner. Detta innebär att ALIS kan ge en användare ett enskilt tillstånd som bara gäller en upphovsperson och ett av dennes verk men ALIS har också möjlighet att teckna stora kollektiva licensavtal rörande vidareanvändning av litterära rättigheter i de fall då det bättre lämpar sig med masslicensiering än med styckelicensiering. ALIS utlöser även avtalslicenser på textområdet samt hanterar individuell utbetalning av upphovsrättsersättning.

ALIS drivs utan vinstintresse.

Läs mer om ALIS verksamhet
Läs mer om ALIS historik
Läs mer om ALIS organisation
Läs mer om ALIS-priset