Organisation

ALIS bildades 1995 av sina fyra medlemsorganisationer. ALIS är en så kallad collecting society vilket innebär att ALIS träffar avtal och inkasserar ersättning för användning av upphovspersoners verk. ALIS verkar även för att upphovspersoners ideella och ekonomiska rättigheter respekteras när deras verk vidareanvänds i olika medier, samt tillser att det upphovsrättsliga skyddet beaktas hos olika användare och underlättar kontakterna mellan upphovspersoner och användare.

ALIS styrelse utgörs av representanter för medlemsorganisationerna som listas nedan. Sammansättningen av ALIS styrelse hittar du här.

Medlemsorganisationer

Läromedelsförfattarna är huvudorganisationen för Sveriges läromedelsförfattare i alla ämnen, för alla målgrupper från förskola till högskola.

Journalistförbundet (SJF) är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier.

Sveriges Dramatikerförbund (SDF) är en intresseorganisation som har som ändamål att tillvarata svenska dramatiska författares och översättares ekonomiska och ideella intressen.

Sveriges Författarförbund (SFF) är en facklig organisation för dom som är verksamma som författare eller litterär översättare.