Förvaltningar

ALIS förvaltar litterära upphovsrätter, dels inom ramen för sina egna och stiftarorganisationernas överlämnade förvaltningar, dels i enlighet med enskilda anslutna upphovspersoner och rättighetsinnehavares förvaltningsuppdrag (enskild och kollektiv licensiering).

Exempel på större avtal och förvaltningar där ALIS inkasserar upphovsrättsersättning är

  • Utsändning av litterära verk i Sveriges Radio
  • Utsändning av verk i närradion
  • Nyttjande av verk i bokhandlarnas bokcirklar
  • Nyttjande av verk i Skolverkets nationella prov i svenska
  • Talboksmedel
  • Ersättning för framställning av verk inom ramen för Dejavu

ALIS har dessutom ett antal så kallade ömsesidighetsavtal med våra utländska motsvarigheter. Dessa avtal gör det i vissa fall möjligt att överföra inkasserade pengar till utlandet samtidigt som ALIS tar emot pengar när svenska verk har använts utomlands.