Licensiering

En upphovsperson eller rättighetsinnehavare efter en avliden upphovsperson kan teckna anslutningsavtal med ALIS. På så vis ger de oss i uppdrag att exklusivt förvalta all vidareanvändning av sina litterära verk. Med det menas all användning som sker utanför primäravtalet, som är det första avtalet om nyttjande av verket. Det kan till exempel handla om att ha med en dikt i en antologi eller återpublicera en artikel i en tidskrift. Vidareanvändning rör också verk som spelas in på cd, används i en databas eller på en hemsida på Internet.

ALIS företräder överstigande 4 000 svenska litterära upphovspersoner.