Sök tillstånd

Använd ALIS tillståndsformulär för att enkelt och smidigt inhämta tillstånd för användning av kortare texter/textutdrag utifrån tariffer som återfinns i ALIS prislista.

Registrera er och logga in, fyll i er planerade användning och få en preliminär prisuppgift direkt. Så snart vi mottagit er förfrågan generas ett digitalt tillstånd som skickas till er inom kort via mejl.

Om ni söker tillstånd för en kortare text/ett textutdrag, men inte hittar en tariff i prislistan kan ni använda mejlformuläret längst ned på sidan.

Avtalsärenden

Gäller er förfrågan exempelvis nyutgivning av hela böcker i olika format, dramatiseringar för scen, film, tv och radio, användning av längre verk i digitala produkter och andra typer av avtalsärenden tar ALIS jurister gärna emot ert ärende via mejl juridik(at)alis.org.

För tillståndsärenden utanför ALIS prislista

Beskriv er förfrågan så detaljerat som möjligt. Inkludera gärna följande information:

  • Namn på samtliga upphovspersoner
  • Vilket/vilka verk ni efterfrågar
  • Eventuellt namn på sammanhang där verket ska ingå, exempelvis publikation, föreställning.
  • Omfattning, exempelvis planerad upplaga, antal föreställningar, antal sidor eller tecken.

Om er förfrågan rör ett tidigare tillstånd/avtal ange ALIS ärendenummer för tillståndet/avtalet.

ALIS hanterar licensieringsförfrågningar i den ordning de kommer in. Tänk på att ha en god tidsmarginal eftersom våra handläggningstider kan bli längre om många licensieringsförfrågningar kommer in samtidigt. Skriv gärna om ni har någon särskild tidsram för era planer. ALIS tar inte emot förfrågningar via telefon.