Sök tillstånd

För att enkelt och smidigt inhämta tillstånd för de vanligaste typerna av användning som återfinns i ALIS prislista använd ALIS tillståndsformulär.

Registrera er och logga in, fyll i er planerade användning och få preliminär prisuppgift direkt. Så snart vi mottagit er förfrågan generas ett digitalt tillstånd som skickas till er inom kort via mejl.

 

För ärenden utanför prislistan

ALIS tar inte emot förfrågningar via telefon.

Om ni söker tillstånd till en vidareanvändning som inte finns i prislistan kan ni använda mejlformuläret nedan.

Gäller er förfrågan exempelvis nyutgivning av hela böcker i olika format, dramatiseringar för scen, film, tv och radio, användning av längre verk i digitala produkter och andra typer av vidareanvändningar där individuella lösningar behövs vi gärna emot ert ärende via mejl juridik(at)alis.org.

Beskriv er förfrågan så detaljerat som möjligt. Inkludera gärna följande information:

  • Namn på samtliga upphovspersoner
  • Vilket/vilka verk ni efterfrågar
  • Eventuellt namn på sammanhang där verket ska ingå, exempelvis publikation, föreställning.
  • Omfattning, exempelvis planerad upplaga, antal föreställningar, antal sidor eller tecken.

Om er förfrågan rör ett tidigare tillstånd/avtal ange ALIS ärendenummer för tillståndet/avtalet.

ALIS hanterar licensieringsförfrågningar i den ordning de kommer in. Tänk på att ha en god tidsmarginal eftersom våra handläggningstider kan bli längre om många licensieringsförfrågningar kommer in samtidigt. Skriv gärna om ni har någon särskild tidsram för era planer.