Detta gör ALIS

ALIS tar hand om alla förhandlingar med dig som vill använda en text. Vi sköter också det ekonomiska som till exempel fakturering, inkassering och utbetalning av ersättning till upphovspersonen. Eftersom vi företräder ett stort antal upphovspersoner och dödsbon till avlidna upphovspersoner, förenklar vi arbetet för dig som vill använda litterära verk. Genom att kontakta oss får du snabb och säker hjälp och risken för dyrbara misstag minimeras.

Vi kan hjälpa dig med klarering av ett mycket stort antal dikter, artiklar, dramatiska arbeten och en mängd andra texter. Många gånger ingår också ALIS avtal gemensamt med stiftarorganisationerna vilket gör att vi täcker in en mycket stor del av Sveriges skribenter.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha tillstånd att använda en text eller har några andra upphovsrättsliga frågor som rör vidareanvändning av litterära verk. Mer om hur du går till väga kan du läsa under fliken Sök tillstånd!