Etikett: <span>SDF</span>

2009

Förhandlingarna mellan Dramatikerförbundet och produktionsbolagen har strandat

De förhandlingar som under många år pågått mellan Sveriges Dramatikerförbund, som företrädare för manusförfattare inom film och tv, och Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA), som företrädare för produktionsbolag, har idag begärts strandade av SDF. I samband med detta har SDF framfört en begäran om att parterna gemensamt utser en medlare.

Läs Dramatikerförbundets pressmeddelande här. Klicka här för bakgrundsinformation.

2008

Dramatikerförbundet sluter avtal med TV4-gruppen

Sveriges Dramatikerförbund – en av ALIS stiftarorganisationer – har slutit ett nytt avtal som reglerar TV4-Gruppens användning av tv-program och rörliga klipp där rättigheter ägs av Dramatikerförbundets medlemmar.