Författare: <span>alis</span>

Nyhet

Nytt avtal med Frankrike

ALIS har tecknat avtal med den franska upphovsrättsorganisationen Sofia!

Sofia grundades 1999 av författare för att sedan under 2000 ha förläggare som anslöt sig och tillsammans skapade de en gemensam organisation. Sofia har bland annat blivit tilldelad ansvaret för den kollektiva förvaltningen av biblioteks utlåningsrättigheter från det franska Kulturministeriet.

Avtalet med Sofia innebär att de kommer att skicka över biblioteksersättning för svenska verk översatta till franska samt svenska verk på originalspråk till författare som är bosatta i Sverige eller anslutna till ALIS.

Nyhet

Utredning tar inte i talboksproblematiken 

Utredningen om inskränkningar i upphovsrätten är en besvikelse. Den duckar totalt för de stora problemen på talboksområdet”, säger ALIS ordförande Eduard Pröckl. Bara två punkter i utredningen får godkänt: krav på angivelse av namn och källa. 

Regeringen beslutade den 21 juli 2022 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Inskränkningarna i upphovsrättslagen innebär att upphovspersonen inte behöver tillfrågas när dennes verk nyttjas, förutsatt att vissa ställda krav är uppfyllda. Syftet med översynen har varit att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. Dessutom har utredningen i uppdrag att undersöka om utvecklingen inneburit att vissa inskränkningar blivit för ingripande.  

För ALIS, och de upphovspersoner som ALIS representerar, har ett viktigt område varit inskränkningsbestämmelserna avseende talböcker. ALIS har tillsammans med KLYS, Läromedelsförfattarna och Författarförbundet, framfört en oro för att talboksbestämmelserna blivit alltför ingripande och föreslagit konkreta insatser som skapar förutsättningar för ett tydligare ramverk.  

Utredningen landar dock i att det inte finns underlag för att talboksbestämmelserna inte genomförts på ett tillfredställande sätt i svensk rätt. Utredningen har även förslag som innehåller förbättringar för upphovspersoner, nämligen ett tydligare krav på namnangivelse samt att det införs krav på källangivelse i talboksbestämmelserna.  

“Vi välkomnar förbättringar vad gäller namnangivelse men är så klart besvikna över att utredarna inte väljer möjligheten att skapa ett ramverk för hur talboksbestämmelserna får nyttjas. Det finnas en otydlighet hos talboksaktörer kring avgränsningen mellan kommersiella ljudböcker och talböcker. En otydlighet som idag riskerar att drabba författare och översättare i form av minskade royaltyinkomster från ljudboksförsäljningen”, säger Eduard Pröckl, ALIS ordförande.

Talboksbestämmelserna är viktiga och nödvändiga för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av texter. Men det är också viktigt att bestämmelserna genomförs på ett sätt som inte kannibaliserar på ljudboksmarknaden. De förslag som framförts till utredarna är konkreta och rimliga och påverkar inte berättigade personers rätt att ta del av talböcker, utan skapar förutsättningar för att den utveckling som har skett på talboksmarknaden repareras.  

“Utvecklingen på talboksmarknaden har såklart även en negativ påverkan på talboksersättningen. Författare och översättare ser för varje år hur talboksanvändningen ökar samtidigt som ersättningen minskar. De ser också en korrelation mellan en ökad talboksanvändning och minskade ljudboksintäkter för samma verk. Detta är en ekvation som inte går ihop och det påverkar författares och översättares möjligheter att livnära sig på sitt skrivande”, säger Helen Asker, ALIS verksamhetschef.  

ALIS kommer fortsätta att arbeta med dessa frågor i remissarbetet av betänkandet.  

Utredningen kan läsas i sin helhet på regeringen.se.  

Nyhet

God jul & gott nytt år

God jul från ALIS ❤️

Årets sista utbetalning skedde denna vecka – ca 725 000 kr har gått ut till upphovspersoner vars texträttigheter förvaltas av ALIS samt upphovspersoner vars verk har använts i Nationella proven.

Nu är det dags för kansliet att ta en paus och kura ihop oss i sofforna med en bok. Vi är åter tillbaka den 8 januari för att fortsätta kämpa för upphovsrätten!

Ett gott nytt år och vi ses igen 2024 🎉

Nyhet

Prisutdelningen på Bokmässan

Henrik Petersen & Nova Gullberg Zetterstrand.

Torsdagen den 28 september 2023 delade vi ut ALIS upphovsrättspris till översättarna Nova Gullberg Zetterstrand och Henrik Petersen. Prisceremonin hölls på Litteraturscenen på Bokmässan där Eduard Pröckl, ALIS ordförande, öppnade ceremonin med att berätta om ALIS-priset, den betydelse som upphovsrätten har för bokbranschen och upphovsrätten som fundamentet för Bokmässan. Därefter redogjorde Eduard för de många turerna i pristagarnas kamp för sin upphovsrätt.  

“När Modernista vägrade betala ut royalty enligt avtal för Den lille prinsen till översättarna Henrik Petersen och Nova Gullberg Zetterstrand valde de till sist att stämma förlaget. 

Processen blev märklig. Modernista hävdade än det ena, än det andra. Ibland gick de inte att få tag på för delgivning. När man läser inlagorna från förlagets advokater häpnar man. Det här är offentliga handlingar. Läs dem själva. 

Det hela drog ut på tiden, advokatkostnaderna växte, men Henrik Petersen och Nova Gullberg Zetterstrand gav sig inte. De visste att de hade rätt, och till sist fick de rätt. Modernista dömdes att betala 828 995 kronor plus ränta, varav 503 649 kronor i rättegångskostnader.” 

Gertrud Larsson, vice ordförande, Dramatikerförbundet, framförde motiveringen i form av en saga om ”Den lille förläggaren”.  

“De båda översättarna lyssnade tålmodigt på den lille förläggarens långa och tillkrånglade försvarstal. Till slut utbrast en av dem: “Det låter som om du kommer från en annan planet!” “Ja! Det är alldeles riktigt”, ropade den lille förläggaren, som nu såg sin chans att övertyga domaren en gång för alla. “Det borde jag givetvis ha berättat direkt. På min planet får man göra lite som man vill. Åtminstone om man liksom jag är förläggare.” Alla i salen stirrade på den lille förläggaren. Domaren skakade på huvudet. “Att du är från en annan planet är dessvärre inget jag kan ta någon hänsyn till.” 

Vesna Prekopic, Henrik Petersen & Nova Gullberg Zetterstrand.

Därefter följde ett samtal med pristagarna som modererades av Vesna Prekopic. Pristagarna lyfte hur de upplevde bristen av stöd från bokbranschen och kollegor genom rättsprocessen. Nu när allt är över känner de sig dock stolta över att de stod på sig, att de kämpade för sin upphovsrätt, och att de nu får stå med på listan med alla mottagare av ALIS-priset.  

“Genom priset blir den här historien ihågkommen: för allmänheten, i branschen, osv. Det är förstås bra. Annars hade den säkerligen glömts bort. Vi tittade på listan över tidigare pristagare och lade exempelvis märke till Ulrika Wallenström. Hennes arbeten som översättare är vi såklart bekanta med, men varför hon belönades med ALIS-priset 2008, det visste vi inte förut”, säger Henrik Petersen.   

ALIS nyheter

Tillkännagivande av årets ALIS-pristagare

Översättarna Nova Gullberg Zetterstrand och Henrik Petersen tilldelas 2023 års ALIS-pris för att de – efter att ha väntat mer än sex år på sin royaltyersättning – gick till domstol och tvingade förlaget Modernista att följa avtal. Tingsrätten tilldömde tidigare i år översättarna 325 346 kronor plus ränta i arvode, samt 503 649 kronor i rättegångskostnader.

Foto: Louise Enhörning & Elin Zetterstrand

Att dra ett förlag inför rätta – det är inte lönt, det är stört omöjligt, brukar det heta. Men när Modernista vägrade att betala ut royalty enligt avtal för Den lille prinsen till översättarna Henrik Petersen och Nova Gullberg Zetterstrand skedde just det: Med osvikligt mod valde översättarna att stämma förlaget för att sedan med klarvaken intelligens aldrig förlora fokus när förlaget gång på gång försökte föra sakfrågan på slingriga avvägar. Men Henrik och Nova vek sig aldrig, säkra på sin sak. Vad hände? När konturerna av avtalsbrottet var så skarpa att inget gick att ifrågasätta och rättegången stundade gav Modernista upp. Allt stod i förklarat ljus. Den lille prinsen segrade.

Med denna motivering nominerades översättarna Nova Gullberg Zetterstrand och Henrik Petersen till 2023 års ALIS-pris. ALIS styrelse tog ett enhälligt beslut att tilldela ALIS-priset Gullberg Zetterstrand och Petersen.

“Med tanke på vad man riskerar i en rättsprocess är det modigt gjort av Nova Gullberg Zetterstrand och Henrik Petersen, och det är viktigt även för andra att domstolen tillrättavisade Modernista. Förlaget har tyvärr ett dåligt track record med en rad fall där man inte gjort rätt för sig, man får hoppas att den här domen stämmer till eftertanke. Modernista vill vara en stor aktör i bokbranschen och då gäller det att man håller sig till spelreglerna”, säger ALIS verksamhetschef Helen Asker, som också är sammankallande i priskommittén.

2014 fick översättarna Nova Gullberg Zetterstrand och Henrik Petersen uppdraget att göra en nyöversättning från franska av den klassiska barnboken Den lille prinsen av Antoine Saint Exupéry. Förlaget Modernista planerade en nyutgivning, då upphovsrätten till originalverket gått ut. Översättarna och förlaget skrev ett royaltyavtal som undertecknades 2015, och boken gavs ut samma år. Den sålde bra, men det kom ingen redovisning till översättarna, och inga pengar. Åren gick, det förekom underhandskontakter men inga pengar. Efter att ha väntat i sex år gick översättarna till domstol för att få betalt, vilket var långt ifrån självklart.

“I början ville vi vara lite schyssta och inte hetsa på så mycket och så kan det gå några år. Men till slut handlar det om ganska mycket pengar. Värst är nog känslan att de har lurat oss”, säger Nova Gullberg Zetterstrand.

Processen blev utdragen, inte minst för att Modernista i en rad motstridiga inlagor hävdade att det var fel avtal som skrivits på. De påstod att avtalet inte alls gällde den illustrerade utgåvan av Den lille prinsen; detta trots att det var Gullberg Zetterstrands och Petersens översättning som användes. Förlaget hade även gjort ett icke-avtalat avdrag på 40 procent, med en hänvisning till att boken var illustrerad. Till slut var bevisläget dock så uppenbart att Modernista gick med på översättarnas krav.

“En seger för upphovsrätten som förhoppningsvis ger oss starkare stöd också vid förhandlingsbordet”, säger Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund.

ALIS upphovsrättspris, ALIS-priset, delas i år ut för tjugoandra gången. Prisutdelningen kommer att äga rum torsdag den 28 september kl 15:35 på Litteraturscenen på Bokmässan.

Beslut om pristagare tas, efter förslag från priskommittén, av ALIS styrelse och prissumman är 25 000 kronor. Även om ALIS enbart verkar på litteraturområdet omfattar ALIS upphovsrättspris alla kulturområden. Priset går till upphovspersoner eller andra som hävdat och kämpat för upphovsrätten.Tidigare års pristagare är:
2022 – Ove Renqvist
2021 – Mikael Olsson och Petra Gripp
2020 – Jack Werner
2019 – Molly Sandén
2018 – Katrin Byréus
2017 – Margareta Eklöf
2016 – Frilans Riks
2015 – Union of Belarusian Writers
2014 – Cristina Gottfridsson
2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde
2012 – Stefan Lindgren
2011 – Astrid Lindgrens arvingar
2010 – Bob Hanson
2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison
2008 – Ulrika Wallenström
2007 – Den danska organisationen Samrådet for ophavsret
2006 – Per & Astrid Björgell
2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SvD:s journalistklubb
2004 – Astrid Jägfeldt och Journalistklubben på Skånska Dagbladet
2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson
2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

Du kan läsa mer om ALIS-priset och tidigare års pristagare här.

Nyhet

Trevlig sommar

ALIS kansli har stängt från och med nästa vecka (v 28) fram till vecka 31. Vi är alltså tillbaka på telefontider och besvarar mejl från och med den 7 augusti.

Vi hoppas ni får en trevlig sommar med mycket läsning!

Nyhet

Nominera årets ALIS-pristagare

ALIS-priset delas årligen ut till någon som gjort viktiga insatser för upphovsrätten.

Nu öppnar vi nomineringsprocessen inför 2023 års pris. Har du förslag på någon som på ett eller annat sätt stått upp för upphovsrätten i något sammanhang, skicka in ditt förslag till alispriset@alis.org senast 11 april 2023. Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras. Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs.

ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna och tillkännager beslutet i samband med prisutdelningen under hösten 2023.

Prissumman är 25 000 kronor.

För att se tidigare års pristagare, klicka här. Du kan även ta del av 2022-års prisceremoni.

Nyhet

Bilder från ALIS prisutdelning 2022

Eduard Pröckl (ALIS ordförande), Ove Renqvist och Gertrud Larsson (ALIS styrelseledamot). ©Liv Asker

Måndag den 12 dec 2022 delade vi ut ALIS upphovsrättspris till filmaren och producenten Ove Renqvist för att framgångsrikt ha stridit mot Stockholms kommun och blivit tillerkänt en skälig ersättning för nyttjandet av dokumentärfilmerna ”En blick på Hötorgscity” och ”Gamla Tennstopet”.

Ove Renqvist och Gertrud Larsson. ©Liv Asker

Likt en David tog han strid mot jätten Stockholms stad

Och likt David som fick Goliat på fall

Gick också Ove Renqvist segrande ur striden

Det blev en dyrköpt läxa för kommunen

Men de har sig själva att skylla

Med dryga böter skall den straffas

Som låtsas glömma bort

Lagen om alla konstnärers upphovsrätt”

Ur Gertrud Larssons motivering

Det blev en fin ceremoni och tillställning där Ove Renqvist berättade om skapandet av filmerna och om personerna som förkommer i filmmiljöerna. Filmerna har ett stort kulturhistoriskt värde då de ger en inblick i Stockholms krogbransch och omdaningen av Stockholms city och Klarakvarteren.

Ove Renqvist, bild från filmen ”Gamla Tennstopet”. ©Liv Asker
Nyhet

ALIS-priset 2022

Filmaren och producenten Ove Renqvist tilldelas 2022 års ALIS-pris för att framgångsrikt ha stridit mot Stockholms kommun för en skälig ersättning för nyttjandet av dokumentärfilmerna ”En blick på Hötorgscity” och ”Gamla Tennstopet”.

Ove Renqvist fick först delvis rätt i Patent- och marknadsdomstolen, men tyckte att den ersättning han tilldömdes var oskäligt låg. Han överklagade, och lyckades i Patent- och marknadsöverdomstolen få ersättningen mer än åttafaldigad.

Ove Renqvist har kämpat för värdet på sin egen upphovsrätt, men hans framgång har också betydelse för andra. Ersättningsnivåerna för upphovsrätt är under ständigt ifrågasättande på alla kulturområden, så varje rättsligt fastställande av skäliga nivåer är ytterst viktigt,”

säger Eduard Pröckl, ALIS ordförande.

Dokumentären ”En blick på Hötorgscity” skapades 1962 av Ove Renqvist och Lars Wennberg. Dokumentären ”Gamla Tennstopet” producerades av Ove Renqvist 1965 sponsrad av Stockholms stadsmuseum. Kopior av filmerna har sålts till respektive levererats till Stockholms stadsmuseum. Utan tillstånd från upphovspersonerna digitaliserades båda filmerna omkring 2009 och lades ut på webbplatsen Stockholmskällan. Ove Renqvist upptäckte intrånget 2016. Han kontaktade Stockholms stadsmuseum, som tog ner filmerna men inte godtog upphovspersonernas krav på ersättning.

Ingen ersättning skulle alls utgå enligt Stadsmuseum vid kontakter med mejl. Då återstod bara att stämma Stockholms kommun,”

säger Ove Renqvist.

Målet i Patent- och marknadsdomstolen avgjordes till Ove Renqvists fördel på några punkter, och Stockholms kommun dömdes att betala 30 000 kr för intrånget. Men det tyckte Ove Renqvist var oskäligt lågt. Han överklagade och drev målet själv i Patent- och marknadsöverdomstolen. Med stöd av ersättningsnivåer i branschen krävde han en betydligt högre ersättning, och fick rätt. I juni 2022 fastställde domstolen ersättningen till 252 000 kronor.

Ersättningen är rimlig och skälig sett mot att filmverken, som har ett stort kulturhistoriskt värde, legat på internet i 7 år och visats 10 000 gånger olovligen. Stockholms kommun har ifrågasatt såväl värdet på upphovsrätten som ett av filmverkens originalitet. Domen bekräftar praxis om skälig ersättning och visar på att Ove Renqvist har förberett sin sak och kämpat för sin upphovsrätt på ett föredömligt sätt,”

säger ALIS verksamhetschef Helen Asker, som också är sammankallande i priskommittén.

ALIS-priset delas i år ut för tjugoförsta gången. Beslut om pristagare tas, efter förslag från priskommittén, av ALIS styrelse. Även om ALIS enbart verkar på litteraturområdet omfattar ALIS-priset alla kulturområden. Priset går till upphovspersoner eller andra som hävdat och kämpat för sin egen upphovsrätt, eller som gjort viktiga insatser för att stärka upphovsrätten. Prissumman är 25 000 kronor, och årets pris delas ut den 12 december.

Tidigare års pristagare är:

2021 – Mikael Olsson Petra Gipp

2020 – Jack Werner

2019 – Molly Sandén

2018 – Katrin Byréus

2017 – Margareta Eklöf

2016 – Frilans Riks

2015 – Union of Belarusian Writers

2014 – Cristina Gottfridsson

2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde

2012 – Stefan Lindgren

2011 – Astrid Lindgrens arvingar

2010 – Bob Hanson

2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison

2008 – Ulrika Wallenström

2007 – Den danska organisationen Samrådet for ophavsret

2006 – Per & Astrid Björgell

2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SvD:s journalistklubb

2004 – Astrid Jägfeldt och Journalistklubben på Skånska Dagbladet

2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson

2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

Nyhet

Info om höstens utbetalningar

Dessvärre behöver vi meddela att vi är sena med höstens utbetalningsarbete. För att behålla en effektiv administration kommer vi under de närmaste månaderna prioritera att bearbeta ersättningar så långt det är möjligt för att betala ut så mycket som möjligt vid ett och samma tillfälle. Vi planerar att ha extra utbetalningar under nästa år för att komma ikapp med utbetalningsarbetet.

En god nyhet är att talboksersättningen kommer att betalas ut redan under december månad, med en extra-utbetalning under februari månad.

De avtal som påverkas är Copydan, Nationella proven, SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) och Fonus.

Frågor om utbetalningsarbetet besvaras av ALIS verksamhetschef Helen Asker, telefon, 070-642 18 65, eller mejl: helen.asker(at)alis.org.

En överblick över årets ordinarie utbetalningar finns på denna sida.