Ansluta ärvda rättigheter

Ansluta ärvda rättigheter

Om man vill att ALIS ska förvalta texträttigheterna för en avliden upphovsperson kan man som rättighetshavare anslutna texträttigheter till ALIS. Det går att ansluta dödsboet oavsett om det är ett skiftat eller ett oskiftat dödsbo, dvs. oavsett om arvskifte har skett eller inte.

Dödsboet behöver utse en kontaktperson/ställföreträdare för dödsboet/texträttigheterna. Samtliga dödsbodelägare/arvingar behöver vara överens om vem som är ALIS kontaktperson. Kontaktpersonen kommer vara den person ALIS kontaktar vid eventuella frågor och förfrågningar.

För att anslutna texträttigheter till ALIS behöver vi ha in underlag som styrker arvet. Vi behöver ta emot olika underlag beroende på om dödsboet har skiftats eller inte.

Om upphovspersonen har arvingar som har avlidit behöver vi även få in dessa underlag, såsom bouppteckning, eventuellt testamente och arvskifteshandling i enlighet med nedan.

Om dödsboet är skiftat:

 • Bouppteckning
 • Testamente om sådant finns
 • Vidimerad kopia på arvskifteshandling
 • Upphovsrättssavtal av ALIS kontaktperson/ställföreträdare (signerat i två exemplar)
 • Samtliga arvingar/rättighetshavare ska fylla i och underteckna en fullmakt till ALIS kontaktperson
 • Utbetalningsblankett ska fyllas i och undertecknas av samtliga arvingar som har tillskiftats rättigheter (så att ALIS kan betala ut ersättningar till arvingarna individuellt)

Om dödsboet är oskiftat:

 • Bouppteckning
 • Testamente om sådant finns
 • Upphovsrättssavtal av ALIS kontaktperson/ställföreträdare (signerat i två exemplar)
 • Samtliga dödsbodelägare ska fylla i och underteckna en fullmakt till dödsboets ALIS kontaktperson/ ställföreträdare
 • Utbetalningsblankett ska fyllas i och undertecknas av ställföreträdaren (så att ALIS kan betala ut ersättningar till dödsboet)

Dödsbo med extern fullmakt t.ex. boutredningsman eller testamentsexekutor:

 • Bouppteckning
 • Testamente om sådant finns
 • Upphovsrättssavtal av ALIS kontaktperson/ställföreträdare (signerat i två exemplar). Om kontaktpersonen är boutredningsman eller testamentsexekutor ska hen underteckna upphovsrättsavtalen.
 • Om det finns en boutredningsman eller testamentsexekutor fylls fullmakt i
 • Om ställföreträdaren är en boutredningsman förordnat av tingsrätten behöver vi få in kopia på beslutet
 • Utbetalningsblankett ska fyllas i och undertecknas av ställföreträdaren (så att ALIS kan betala ut ersättningar till dödsboet)

Var skickar jag in handlingarna?

Handlingar som är undertecknade eller är vidimerad ska skickas in till ALIS kansli. De underlag som vi inte behöver ta emot undertecknade eller vidimerade går bra att mejla in till ALIS .