Författare: <span>Gabriella Lindblad</span>

2021

Betala för det digitala

Idag drar vi på ALIS igång kampanjen Betala för det digitala, tillsammans med Författarcentrum och Sveriges Författarförbund.

Under det senaste året har antalet digitala framträdanden ökat, likaså digitala uppläsningar av
annans text. Kampanjen syftar till att belysa vikten av skäliga arvoden och ersättningar på de digitala plattformarna. Vi har tillsammans listat de principer som är mest aktuella för våra respektive verksamheter, för hur olika slags digitala nyttjanden ska arvoderas/ersättas, var arvodesuppgifter kan inhämtas och vart du vänder dig för att söka tillstånd för uppläsning av någon annans verk.

Precis som vid analoga nyttjanden påverkas arvodet/ersättningen av användningens omfattning, det vill säga antal åhörare och tidsperiod, men även andra faktorer kan spela in.

Av upphovsrättsliga skäl måste tillstånd inhämtas för att nyttja någon annans verk. Exempel på nyttjande kan vara att läsa upp en saga inför publik på ett bibliotek. ALIS representerar cirka 4000 upphovspersoner och genom oss kan du alltså söka tillstånd för att använda någon eller flera av deras verk. Mer om tillstånd och vår prislista. länk

Mer information om kampanjen samt den detaljerade listan finns här.

Arvodesrekommendationer för författarframträdanden samt rekommendationer för inspelningar av dessa finns på Författarcentrums webbsida, närmare bestämt här

Om Författarcentrum och Sveriges författarförbund
Författarcentrum har förmedlat författarbesök sedan 1967 och bokar årligen närmare 2500
uppdrag för författare till skolor, bibliotek, festivaler, organisationer och företag. Förutom
förmedlingsverksamheten driver föreningen egna läs- och skrivfrämjande projekt, litterära scener, arrangerar författardagar och publika evenemang samt erbjuder olika manustjänster.

Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för verksamma som författare och
litterära översättare. Vi har funnits sedan 1893 och har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet. Till vår rådgivning vänder sig framför allt upphovspersonerna.

2021

Stora förlagshus stämmer hemsida för massivt upphovsrättsintrång i USA

Några av de största förlagshusen i USA har med enad front drivit en fråga om upphovsrätt på internet, sedan ett år tillbaka. Då stämde förlagshusen hemsidan, the Internet Archive, för att ha publicerat upphovsrättsskyddat material olovligen och därmed för intrång. I år planeras rättegången och det pågår därmed en intressant debatt om vad som gynnar litteraturen (och kulturen i stort) samt kring frågan om tillgängliggörande och rätten till att ta del av material. The Internet Archive menar att de tillgängliggjort litteratur som bibliotek på ett sätt som är av vikt under pandemins framfart. Förlagshusen och upphovspersonerna menar att detta är ett upphovsrättsintrång då de kopierar och publicerar verk olovligen och utan begränsning i antalet simultana lån.

Den har debatten är inte unik för USA och utgången kan komma att påverka diskursen likväl nationellt som internationellt. Vad innebär det att tillgängliggöra litteratur? Hur kan åsikterna om att studenter har rätt till åtkomst till litteratur och upphovspersonens rätt till skälig ersättning kompromissa på lämpligt sätt?

Läs gärna mer om fallet här.

2021

Nominera årets ALIS-pristagare

ALIS-priset instiftades år 2002 och delas årligen ut till någon som gjort viktiga insatser för upphovsrätten. Den 14 april är sista dagen för att nominera en person (eller organisation) till ALIS-priset 2021. Prissumman är 25 000 kronor.

Har du förslag på någon som på ett eller annat sätt stått upp för upphovsrätten i något sammanhang, skicka in ditt förslag till alispriset(at)alis.org, tillsammans med en tydlig motivering.

För att se tidigare års pristagare, klicka här. Du kan även ta del av 2020-års prisceremoni samt ett intressant samtal mellan pristagaren Jack Werner och ALIS jurist Astrid Nymansson.

2021

Upphovsrätten med i nya kursplaner

Upphovsrätt kommer att finnas med i kursplaner för grundskolan från och med höstterminen 2022. Det gäller kursplanerna för bild (från årskurs 4), musik (från årskurs 7) och svenska (från årskurs 7).

Upphovsrättens lagar och ramverk är ständigt aktuella. I takt med att fler och fler kan sprida och återge material på internet krävs det att medvetenheten kring, och kunskapen om, upphovsrätten ökar. Detta eftersom varje person har ett ansvar att förhålla sig till detta på ett korrekt sätt. Genom att starta diskussioner om detta tidigt i skolgången läggs grunden för detta.

Testa dina kunskaper eller lär dig mer på Upphovsrättsskolan. Det finns upphovsrättsspel och olika tester i varierande svårighetsgrad. Här kan du även hitta länkar till de olika organisationer som, likt oss på ALIS, arbetar med upphovsrättsliga frågor i olika delar av samhället.

Läs gärna mer på Skolverkets hemsida.

2021

Mer pengar i potten 2021!

Glädjande besked för författare och översättare – Talboksersättningen ökar med cirka 1,6 miljoner kronor inför utbetalningen 2021. Det innebär att upphovspersoner och rättighetshavare kommer att få ut mer i talboksersättning under kommande år. Sveriges författarförbund har arbetat hårt för att löpande öka talboksersättningspotten – det är vi glada och stolta för.

Talboksanvändandet har ökat drastiskt med cirka 65% under 2019 och det är av stor vikt att ersättningarna till upphovspersonerna speglar detta.

“I takt med att talboksanvändandet ökat har ersättningen till upphovsrättspersoner de facto decimerats under se senaste tio åren, säger Grethe Rottböll, ordförande på Sveriges Författarförbund. “En bok som du för tio år sen fick 2800 kr i ersättning för gav förra året bara 450 kr. Årets besked om en väsentlig ökning är en glädjande signal men nivåerna måste fortsätta att öka kommande år, något vi också kommer att framföra till kulturdepartementet i februari då vi äskar medel för 2022.”

Du som är författare eller översättare – håll ögonen öppna efter såväl information om att ditt/dina verk har blivit talbok i din postlåda eller mejlinkorg, som våra utbetalningsblanketter när vi kontaktar er för ersättning.

Läs mer om talbok och talboksersättning här.