Författare: <span>ALIS</span>

ALIS nyheter

ALIS-priset 2020 tilldelas Jack Werner

År 2020 har tvingat många branscher att ta fram snabba lösningar för att kunna sprida material och fortsätta sina verksamheter. Kanske i synnerhet för kulturbranschen har omställningen stundtals varit utmanande. De digitala plattformarna har blivit allt viktigare och på kort tid en större del av våra liv än vi kunnat förutspå.

Journalisten Jack Werner tog emot ALIS-priset den 14:e december och deltog i ett samtal kring upphovsrätten i digitala medier. Det blev ett intressant och tankeväckande samtal som landade precis i kärnan av de många frågor som uppstått under digitaliseringens framfart och som ställts på sin spets under året som gått.

Jack Werner berättar i samtal med en av ALIS jurister, Astrid Nymansson (modererat av Petteri Flanagan Karttunen), om hur det gick till när det som inledningsvis handlade om hans egna verkande för källkritik kom att bli en gedigen granskning av poddbranschen.

Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationsanschef på Journalistförbundet, modererar samtal
mellan Jack Werner och Astrid Nymansson. Film: Simon Kruse och Christoffer Lindgren.

ALIS-priset tilldelas Jack Werner, då han på ett skarpt och envist sätt har värnat för upphovsrätten genom att uppmärksamma plagiat i en populär podcast och genom detta initierat en viktig debatt om upphovsrätt i digitala medier.

Ett stort tack till Jack Werner för hans engagemang, och ett varmt grattis.

P.S. Astrid Nymansson refererar vid ett tillfälle felaktigt i klippet till Jan Helin. Rätt namn ska vara Thomas Mattsson.

Eduard Pröckl, ALIS ordförande, delar ut priset till Jack Werner. Birgit Hageby, ALIS styrelseledamot, läser motivering.
Film och klipp: Simon Kruse och Christoffer Lindgren

Utdrag från motiveringen
Dagens digitala medielandskap kan liknas vid ett annat land, i en annan tid,
när möjligheterna för många omvandlades till rovdrift av några få.

Med osäkrade puffror i pistolhölstret mot framtiden kommer han.
Och när det smäller, är det med en flagga som vecklar ut sig
ur revolvermynningen med det skrivna ordet PANG!

För ordet är hans redskap och vapen.

Låt oss innerligt hoppas att sådana som han alltid ska finnas jämsides
med de som kämpar med sin egen guldgrävarhacka i hand,
och att sådana som han aldrig ska sluta se vilka som samtidigt
stannar kvar inne i värmen på saloonen.

Av: Birgit Hageby, ALIS styrelseledamot

Se tidigare mottagare av ALIS-priset här.

Nyhet

Nytt avtal med Fonus

ALIS har tecknat avtal med Fonus om användning av dikter i dödsannonser. Fonus kan genom avtalet nu erbjuda sina kunder möjlighet att välja fritt från världsskatten av dikter. Avtalet säkerställer att korrekt version av dikten används och att upphovspersonerna får ersättning för sina verk.

En dikt kan sätta ord på saknad och sorg men också på glädje över ett liv som levts. Därför är dikter ofta ett viktigt inslag på begravningar och i dödsannonser. Det ger möjlighet att göra avskedet mer personligt. Tack vare det här avtalet kan våra kunder välja precis de dikter de önskar, samtidigt som upphovspersonerna får ersättning. Det känns mycket bra, säger Peter Göransson, kommunikationschef på Fonus.

Avtalet med Fonus reglerar ca 27% av diktanvändningen i dödsannonser på marknaden. Under hösten 2019 tecknades ett liknande avtal med Sveriges Begravningsbyråers förbund, tillsammans täcker avtalen drygt 80% av marknaden.

– Med Fonus har vi kunnat använda samma typ av avtal som vi tidigare träffat med SBF, Sveriges begravningsbyråers förbund. Det innebär att poeterna nu får betalt när deras dikter och verser används i dödsannonser hos den svenska begravningsbranschens två största aktörer, SBF och Fonus. Det hela är mycket tillfredsställande, säger Eduard Pröckl, ALIS ordförande.

ALIS kommer att gå igenom verken i diktdatabasen, i samarbete med Fonus, för att sätta korrekta versioner av dikterna och namn på upphovspersoner när det saknas. Fonus utvecklar för närvarande tekniken för att redovisa användningen av dikter i dödsannonser i olika sammanhang och format, vilken kommer att ligga till grund för utbetalningar av ersättningar till upphovspersoner. Redovisning av användningen sker året efter nyttjandet. ALIS bearbetar redovisningen genom att tillämpa fördelningsprinciper beslutade av ALIS styrelse och betalar därefter ut ersättningar till rättighetshavare. Detta innebär att utbetalning av ersättningar med anledning av avtalet med Fonus kommer att ske först under 2021.

ALIS nu kommer att erbjuda även andra aktörer i branschen möjlighet att teckna avtal för att på ett lagligt sätt använda dikter i dödsannonser.


Fonus bedriver begravningsverksamhet med över 230 kontor i Sverige. Fonuskoncernen består av flera varumärken, bland annat Familjens Jurist och Vita Arkivet. Fonus står också bakom webbsidan Fonus minnessidor som sedan 2015 publicerar dödsannonser för anhöriga från hela landet.

Kontakt: Peter Göransson, Fonus kommunikationschef, 0705859888.

ALIS är en upphovsrättsorganisation som på uppdrag förvaltar anslutna upphovspersoners litterära rättigheter. I uppdraget ingår bland annat att träffa såväl individuella som kollektiva avtal om vidareanvändning av litterära verk. ALIS är stiftat av Sveriges Författarförbund, Svenska Journalistförbundet, Läromedelsförfattarna och Sveriges Dramatikerförbund.

Kontakt: Helen Asker, ALIS verksamhetschef, 0706421865. Eduard Pröckl, ALIS ordförande, 0707726011.

Nyhet

Världsbokdagen

Imaginära resor genom läsning och i tankar har inga gränser. Uppmärksamma världsbokdagen genom att läsa en bok och bryt karantän genom att lära känna nya karaktärer med hjälp av litteraturen.

Världsbokdagen, som även kallas för världsdagen för böcker och upphovsrätt, instiftades av UNESCO 1995 och finns för att visa på författares betydelse samt deras kreativitet i att sprida historier och kunskap. UNESCO skriver:

På Världsbokdagen den 23 april uppmärksammar Unesco böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att bidra till förståelse och tolerans mellan människor. Böcker är ett av våra allra mest effektiva verktyg för att arbeta för fattigdomsbekämpning och fredsbyggande, och målet med Världsbokdagen är att uppmuntra författare och kämpa mot analfabetism. Den 23 april är minnesdagen för flera stora författare; Shakespeare, Laxness, de la Vega m.fl.

2019

Nominera upphovsrättens hjälte

Sedan 2002 korar ALIS varje år Upphovsrättens hjälte – och ibland flera hjältar. Priset går till upphovspersoner som har värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Nu öppnar vi nomineringsprocessen inför 2019 års pris.

Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras. Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs. Ange om möjligt också kontaktuppgifter till kandidaten.

Nomineringar ska vara ALIS styrelse tillhanda senast den 19 april 2019 på e-postadressen alispriset@alis.org. ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna och offentliggör beslutet i samband med en prisutdelningen under hösten 2019.

Vill du bekanta dig med tidigare pristagare? Läs mer här.

Nyhet

Talboksersättning – ny utbetalning

ALIS kommer att göra en större utbetalning av talboksersättning (ca 1 miljon kronor) senast den 29 mars 2019.

Mottagare av talboksersättningen har i dagarna fått en avräkning via mejl eller post där ersättningsbeloppet framgår. Om du har ändrade kontouppgifter behöver vi få den nya information, kontakta oss i sådant fall genom att skicka mejl till talbok(at)alis.org.

Du hittar svar på de flesta frågorna om talboksersättningen här. Kvarstår det frågor får du gärna höra av dig till oss på ovan mejladress. Vi besvarar mejl i den ordning de kommer in.

Nästa talboksutbetalning planeras ske senast den 14 juni 2019.

2019

#kulturskaparuppropet

Vi – 23 kulturskaparorganisationer, som tillsammans representerar över 150.000 upphovspersoner och utövande konstnärer inom alla konstområden i Sverige – har samlats i ett upprop för att uppmana ansvariga politiker att stödja den historiskt viktiga nya upphovsrättslagstiftning, som under flera år förhandlats fram inom EU.

Upphovsrättens utveckling är helt central för kulturskapares möjligheter att fortsätta skapa och verka i Sverige och i Europa. Direktivet innehåller regler som skapar en rättvisare spelplan för aktörerna på den digitala upphovsrättsmarknaden, där de små aktörerna – inte minst skaparna av det konstnärliga och litterära innehållet på nätet – får möjlighet till bättre villkor och ersättningar. Samtidigt ger direktivet människor i Europa ökad tillgång till konst- och kulturupplevelser på nätet, såsom film, musik, litteratur, bildkonst mm.

Internetanvändares aktiviteter begränsas inte av direktivets regler. I stället kan yttrandefriheten och tillgången till upphovsrättsligt skyddat material stärkas, genom att upphovsrättsavtal träffas med internetplattformarna. Internetanvändare skyddas från att själva behöva ansvara för eventuella upphovsrättsintrång genom att direktivet ger internetplattformar ett ökat ansvar och befrämjar avtalsförhandlingar med rättighetshavare om det upphovsrättsliga innehållet.

Direktivet ger förutsättningar för att de värden som konst och kultur genererar på nätet i högre grad än idag tillfaller dem som skapat den. En sådan värdeöverföring är en förutsättning för nyskapande, konstnärlig kvalitet och mångfald i det framtida konst- och kulturutbudet på nätet.

Säg ja till en moderniserad och mer rättvis upphovsrätt för ett hållbart Internet – NU!

säger ordförandena för 23 kulturskaparorganisationer:

ALIS, ordförande Eduard Pröckl

Bildupphovsrätt, ordförande Åsa Berndtsson

Copyswede, ordförande Ulf Mårtens

Dramatikerförbundet, ordförande Pia Gradvall

Föreningen Svenska Tonsättare, ordförande Martin Jonsson Tibblin

Journalistförbundet, ordförande Ulrika Hyllert

KLYS, ordförande Marika Lagercrantz

Konstnärernas Riksorganisation, ordförande Katarina Jönsson Norling

Oberoende Filmares Förbund, ordförande Johan Seth och Karin Ekberg

Rättighetsbolaget, ordförande Anna Carlson

SAMI, ordförande Jan Granvik

SKAP, ordförande Alfons Karabuda

STIM, ordförande Carina Brorman

Svenska Fotografers Förbund, ordförande Paulina Holmgren

Svenska Musikerförbundet, ordförande Jan Granvik

Svenska Regissörsföreningen, ordförande Niclas Turesson

Svenska Tecknare, ordförande Tyra von Zweigbergk

Sveriges Författarförbund, ordförande Grethe Rottböll

Sveriges Läromedelsförfattares förbund, ordförande Wiwi Ahlberg

Symf, ordförande Gunnar Jönsson

Teaterförbundet för scen och film, ordförande Simon Norrthon

Unionen-klubben Sveriges Television, ordförande Gun Karlsson

Unionen-klubben Utbildningsradion, ordförande Martin Ahlberg

Läs hela uppropet här.

Nyhet

Davids kamp mot Goliat

En ny upphovsrättslagstiftning, i form av ett direktiv, har behandlats på EU-nivå under en tid. Direktivet tar sikte på att bland annat stärka kulturskapares rättigheter på nätet genom att ålägga aktörer som Google och Facebook ett ansvar som nämnda företag idag lägger på användarna. Det ska dessutom tillerkänna kulturskaparna ersättningar för det innehåll de skapat och som Google och Facebook tillgängliggör, sprider och gör enorma vinster på. Denna föreslagna värdeöverföring påverkar inte användare utan innebär att ersättningar fördelas så att de kommer kulturskaparna till dels och möjliggör fortsatt kulturarbete och en vital och hållbar konst och kultur på internet.

Den 5 juli var lagstiftningen föremål för omröstning i Europaparlamentet, men den röstades ner till mångas förvåning. Omröstningen föregicks av tung lobbying av de multinationella nätföretagen och beskrivs som Davids kamp mot Goliat. Den 12 september ska förslaget upp till omröstning igen och det är av yttersta vikt att beslutstagare denna gång har tillgång till korrekt information. ALIS kommer att arbeta för att rättighetshavarnas röster blir hörda genom att medverka i olika nätverk och kanaler.

 

 

Nyhet

Världens längsta bokbord

Den 19 augusti är det dags igen för Världens längsta bokbord på Norra Bantorget i Stockholm. Det är Stockholm Konst som står bakom arrangemanget som ska vara en bokfest för folket och för att hylla boken. Bland flera hundra bokbord kan man fynda böcker från författare, förlag, antikvariat, privatpersoner och litterära sällskap. Besökarna bjuds in till bokcirkel i Centralbadets trädgård, internetpoesi, konstvisningar m.m. Läs mer på Bokbordets hemsida här.

Nyhet

ALIS nya integritetspolicy

I samband med att  den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj uppdaterade vi på ALIS vår integritetspolicy, som beskriver de principer vi tillämpar vid behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa den i sin helhet här.

Nyhet

Nominera upphovsrättens hjälte

Sedan 2002 korar ALIS varje år Upphovsrättens hjälte – och ibland flera hjältar. Priset går till upphovspersoner som har värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Nu öppnar vi nomineringsprocessen inför 2018 års pris.

Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras. Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs. Ange om möjligt också kontaktuppgifter till kandidaten.

Nomineringar ska vara ALIS styrelse tillhanda senast den 30 april2018 på e-postadressen alispriset@alis.org. ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna och offentliggör beslutet i samband med en prisutdelningen under hösten 2018.

Vill du bekanta dig med tidigare pristagare? Läs mer här.