Kategori: <span>2006</span>

2006

Nytt avtal mellan upphovsrättorganisationer och BTJ

ALIS och BILDIS som företräder upphovsmän till text och bild har träffat ett avtal med BTJ som företrädare för biblioteken. Efter förändringen av upphovsrättslagen 2005 som möjliggjorde tillgång till digitala dokument har biblioteken gett BTJ mandatet att företräda dem vad gäller tillgång till tidnings- och tidskriftsartiklar i digital form.

Avtalet innebär att tjänsten ArtikelSök nu kan utökas med möjligheten för låntagaren att läsa och skriva ut den sökta artikeln i fullformat, i den form de har publicerats med både text och bild.

Läs mer genom att klicka här.

2006

Utbetalning av ersättning från ALIS

För att ALIS ska kunna betala ut ersättning till dig som upphovsman/rättighetshavare är det nödvändigt att vi får in upplysningar om kontonummer, momsplikt, självfakturering m.m. Därför uppmanar vi alla anslutna som vet med sig att de inte lämnat de efterfrågade uppgifterna att skriva ut och fylla i denna blankett och skicka den till oss.

2006

Välkommen till ALIS nya webbplats

ALIS webbplats har fått ett nytt utseende. Vål målsättning med omgörningen har varit att du som besökare lättare ska kunna hitta den information som du söker. Innehållet på sidan är genomgående sorterat efter kategori av besökare: upphovsmän, textanvändare, eller bara allmänt intresserade av ALIS verksamhet. En viktig nyhet är sektionerna med Frågor och svar som på ett mer fylligt vis än tidigare ger dig svar på dina frågor om ALIS eller upphovsrätt i allmänhet. En sammanställning av alla Frågor och svar-sektionerna finner du i menyn till vänster på startidan. En annan nyhet är att du som upphovsman har möjlighet att ladda ner blanketter och anslutningsavtal i pdf-format.

Vi hoppas att ditt besök på sidan blir trevligt och informativt.

2006

ALIS-priset 2006 till Astrid och Per Björgell

ALIS-priset delades traditionsenligt ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.
Författarparet, tillika läkare, Astrid och Per Björgell är årets pristagare.
De tilldelas utmärkelsen Upphovsrättens hjältar för sin strid mot det stora bokförlaget Studentlitteratur. Astrid och Per Björgell har väckt en fråga som berör tusentals upphovsmän i Sverige och utomlands, nämligen rätten att inte utsättas för oskäliga avtal som ger den ena parten, den ekonomiskt starka parten, alla rättigheter.

ALIS önskar Astrid och Per Björgell lycka till i sin fortsatta kamp för upphovsrätten.

Länk till motiveringen
Länk till pressmeddelandet
Länk till Sydsvenska Dagbladet

2006

Nytt avtal med Litteraturbanken

ALIS har tillsammans med sina stiftarorganisationer träffat ett ramavtal med Litteraturbanken. Avtalet klarerar rättigheter för en tjänst som bevarar och tillgängliggör digitala versioner av svenska litterära verk i original och översättning. Litteraturbanken är en ideell förening som bl.a. har Svenska Akademien som huvudman.

2006

ALIS stämmer Mediearkivet för upphovsrättsintrång

Stockholms tingsrätt har utfärdat stämning på Mediearkivet Svenska AB för att bolaget, enligt ALIS mening, utan tillstånd tillgängliggjort upphovsrättsligt skyddade verk på Internet. Stämningen avser en dikt av Gunnar Ekelöf som olovligen förekommit i bolagets artikeldatabas Mediearkivet. För den olovliga användningen av verket har ALIS skickat en faktura som bolaget vägrat att betala. ALIS yrkar därför på skäligt vederlag och skadestånd för upphovsrättsintrånget.