Kategori: <span>2014</span>

2014

Cristina Gottfridsson – Upphovsrättens hjälte 2014 och årets ALIS-pristagare

Cristina Gottfridsson får priset för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten. Priset delas ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 26 september.

 
Foto: Göran Barkfors

 

Manusförfattaren och dramatikern Cristina Gottfridsson får 2014 års ALIS-pris för att hon med ett stort mod och rakryggat har stått upp för och hävdat sin ideella rätt i en liten teatervärld där uppdragsgivarna är förhållandevis få och dramatikern ensam. Den ideella rätten är en av två delar i upphovspersonens ensamrätt till sitt verk och innebär bland annat att verket inte får bearbetas eller utnyttjas på ett för upphovspersonen kränkande sätt.

 

Cristina Gottfridsson har skrivit manuset till pjäsen Kapten Klänning som uppfördes på Uppsala Stadsteater under våren 2014. I ett öppet brev riktar hon skarp kritik mot hur manuset bearbetats: ”Det kvasikonstnärliga töcken som teatern släppt fram till premiär förtjänar stryk och är inte den pjäs som jag har skrivit.” Cristina Gottfridsson tar emot det trettonde ALIS-priset med motiveringen:

 

För modet att hävda

att upphovsmannens förhållande till samtiden,

som ligger till grund för det konstnärliga verket,

är unikt

och kräva

att den rösten måste få en chans

att nå fram till mottagarna.

 

Foto: Göran Barkfors

Cristina Gottfridsson är utbildad förskollärare och autodidakt dramatiker. Hon debuterade med helaftonspjäs 1994 och har sedan dess skrivit ca 40 pjäser för barn, ungdomar och vuxna, uppförda på bland annat Malmö Stadsteater, Stockholms stadsteater, Dramaten, och Riksteatern. Hon har vidare arbetat som dramaturg vid musikaluppsättningarna HAIR, West Side Story och Spindelkvinnans kyss och gjort en bearbetning av Carmen för parkteatern i Malmö.

 

ALIS-priset har delats ut sedan 2002. Tidigare pristagare är:

 

2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde.

2012 – Stefan Lindgren

2011 – Astrid Lindgrens arvingar

2010 – Bob Hanson

2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison

2008 – Ulrika Wallenström

2007 – Den danska organisationen ”Samrådet for ophavsret”

2006 – Per & Astrid Björgell

2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SVD:s journalistklubb

2004 – Astrid Jägfeldt och journalistklubben på Skånska Dagbladet

2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson

2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

 

ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige, är en ideell förening som grundades 1995 av Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

 

ALIS verkar tillsammans med sina stiftarorganisationer för att upphovspersoners rättigheter och intressen respekteras. Idag finns ca fyratusen anslutna upphovspersoner.

 

ALIS fungerar också som ett serviceorgan för den som vill använda ett verk.

2014

TV-stipendier

Sveriges Författarförbund (SFF) och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) utlyser gemensamt ett antal punktstipendier. Beloppen varierar och fördelas av en jury med ett maxbelopp om 50 000 kronor per stipendiat. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar från åren 2005-2011 och avser kopiering i andra kanaler än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5. Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovspersoner såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare, läromedelsförfattare samt översättare inom nämnda litteraturområden. Har du medverkat i eller ditt verk nyttjats i någon annan än ovan angivna kanaler, är du behörig att ansöka om TV-stipendium. Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund eller Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

Ansökningsblankett finns under ”Stipendier” på www.sff.info eller beställs från SFFs kansli, 08-545 132 01.

Frågor besvaras av Anton Samuelsson, 08-545 132 01, as@sff.info (om du är författare eller översättare) eller Lena Odeldahl, 073-44018 26, lena.slff@gmail.com (om du är läromedelsförfattare).

Ansökan ska vara Sveriges Författarförbund tillhanda eller poststämplad senast den 5 maj 2014.

Skicka ansökan till:

”TV-stipendier”
Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

2014

ALIS svar på EU-konsultationen om upphovsrätt

EU har inlett en översyn av upphovsrätten i den digitala miljön och har genom EU-kommissionen uppmanat medborgare, organisationer, regeringar och andra samhällsaktörer att svara på ett antal frågor i en öppen konsultation. ALIS har svarat på frågeställningar som vi har identifierat som aktuella och viktiga för ALIS anslutna upphovspersoner, men som också är betydelsefulla i ett större upphovsrättsligt perspektiv.

I början av sommaren kommer EU-kommissionen att presentera en så kallad vitbok som normalt leder till ett lagstiftningsförslag. ALIS kommer att återkomma med ny information vartefter det blir tillgängligt.

För att ta del av ALIS svar till konsultationsfrågorna klicka här.

2014

Britt G. Hallqvist 100 år

ALIS uppmärksammar att författaren, poeten, översättaren och psalmdiktaren Britt G. Hallqvist, vars vidareanvändningsrättigheter förvaltas av ALIS, idag den 14 februari 2014 skulle ha fyllt 100 år. Jubileumsåret 2014 firas över hela landet med bokutgivning, utställningar, föredrag, konserter och workshops.

Vid sidan om känd och omtyckt barnboksförfattare och poet var Britt G. Hallqvist även en prisad och mycket produktiv översättare, psalmdiktare och författare av sångböcker och operalibretti. Hon var också teologie hedersdoktor i Lund. Ur hennes stora produktion kan nämnas hennes översättningar av Tolkiens Bilbo – En hobbits äventyr, Shakespeares dramer Kung Lear, Hamlet och Macbeth, Goethes Faust och nobelpristagaren T.S. Eliots Old Possum’s Book of Practical Cats – De knepiga katternas bok , som senare gav upphov till musikalen Cats. Britt G. Hallqvist har bland annat författat psalmtexten Måne och sol och bearbetat texterna Den blomstertid nu kommer och I denna ljuva sommartid, och är författare till såväl barnboken Festen i Hulabo som verserna till julkalendern Trolltider och barnsången Var bor du lilla råtta?

Mer om Britt G. Hallqvist kan man läsa på Britt G. Hallqvist-sällskapets hemsida.

2014

Ny verksamhetschef på ALIS

Helen Asker är ny verksamhetschef på ALIS.

Helen Asker har jobbat med immaterialrätt på läkemedelsföretaget AstraZeneca under många år. Hon har erfarenhet av juridisk rådgivning, projektarbete och att informera och utbilda om regelverk. De senaste åren har Helen haft särskilt ansvar för upphovsrättsliga frågor inom Norden och Asien. I botten har hon en jur kand från Lunds Universitet.

– Jag ser fram emot att jobba på ALIS – upphovsrätten för litterära verk ligger mig särskilt varmt om hjärtat och området känns mycket spännande när vi nu går in i en allt mer digitaliserad era. Jag vill utveckla verksamheten för att på bästa möjliga sätt tillgodose våra upphovspersoners behov och intressen.

– Det ska också bli spännande att samarbeta med andra upphovsrättsorganisationer!

ALIS förmedlar varje år ett antal miljoner kronor till svenska och utländska upphovspersoner. Pengarna kommer dels från enskilda förlag, bokklubbar, tidskrifter och andra som vill återanvända tidigare publicerade verk, dels från stora användare som Myndigheten för tillgängliga medier, som producerar talböcker, och Sveriges Radio.

ALIS har drygt 4000 anslutna upphovspersoner.