Kategori: <span>2018</span>

2018

Talboksersättning på väg

 

I likhet med tidigare år så kommer utbetalningen att ske från december framåt.

Mottagare av talboksersättningen kommer att motta en avräkning via mejl eller post där belopp anges.

Ersättning för användning av talbok utgår året efter att den producerats. Det går inte att på förhand avgöra hur stor ersättningen blir då det är beroende av i vilken omfattning boken efterfrågas. Enligt en överenskommelse med Sveriges Författarförbund betalar ALIS ut talboksersättningen.

Vi skulle bli glada om du (som vet med dig att du brukar få talboksmedel) hör av dig till oss med kontakt-/utbetalningsuppgifter om dessa har ändrats så att vi kan uppdatera vår information och ersättningen därmed kan utbetalas på det sätt som du önskar.

För det fall att du vill uppdatera dina betalningsuppgifter så fyll i vår utbetalningsblankett för talboksersättning och skicka till kansliet.

Om du har några som helst frågor, kontakta gärna kansliet på telefon: 08-411 98 10 eller skicka ett e-brev till talbok(at)alis.org.

Mejl besvaras i den ordning dom kommer in.