Kategori: <span>EU</span>

2014

ALIS svar på EU-konsultationen om upphovsrätt

EU har inlett en översyn av upphovsrätten i den digitala miljön och har genom EU-kommissionen uppmanat medborgare, organisationer, regeringar och andra samhällsaktörer att svara på ett antal frågor i en öppen konsultation. ALIS har svarat på frågeställningar som vi har identifierat som aktuella och viktiga för ALIS anslutna upphovspersoner, men som också är betydelsefulla i ett större upphovsrättsligt perspektiv.

I början av sommaren kommer EU-kommissionen att presentera en så kallad vitbok som normalt leder till ett lagstiftningsförslag. ALIS kommer att återkomma med ny information vartefter det blir tillgängligt.

För att ta del av ALIS svar till konsultationsfrågorna klicka här.