Historik

ALIS är en ideell förening som grundades 1995 av Journalistförbundet (då Svenska Journalistförbundet), Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna (tidigare Sveriges Läromedelsförfattares Förbund). Länk till ALIS stadgar hittar du här. ALIS verkar tillsammans med sina stiftarorganisationer för att upphovspersoners rättigheter och intressen respekteras. Vi fungerar också som ett serviceorgan för den som vill använda ett verk.

ALIS bildades för att främst verka för att de litterära upphovspersoners intressen och rättigheter respekteras i den digitala miljön. Farhågorna var att det var i dessa sammanhang som upphovspersoner riskerade att förlora såväl inflytande som ersättning när deras verk skulle användas.

ALIS bildades för att främst koncentrera sig på de ”nya” digitala användningsområdena för litterära verk, till exempel användning på internet och i databaser. Detta resulterade i ett antal rättegångar (de så kallade ALIS-målen) där ALIS agerade mot olovliga nyttjanden av verk på en tidnings hemsida respektive i en artikeldatabas.

Även om ALIS fortsätter att prioritera de områden där det sker en snabb teknisk utveckling har uppdraget i realiteten utvidgats till att vara en serviceorganisation som förhandlar om vidareanvändningsrättigheter i vid mening, såväl analogt som digitalt.