Skapa förfrågan

Skapa förfrågan

Beskriv användning

Avser din förfrågan ett tidigare ärende?

Förklaringar

Om din förfrågan avser tilltryck av en publikation som redan har ett ärendenummer hos ALIS, vänligen ange detta. Ärendenumret står med på det tidigare tillståndet samt fakturan.

Ett samlingsverk bestående av ett antal sinsemellan fristående litterära verk, exempelvis, men inte uteslutande, novellsamlingar, sagosamlingar, facklitterära publikationer med olika kapitelförfattare etc.

Med en användning menas antingen ett tryckt exemplar av verket, ett digitalt exemplar av verket (som kan vara i textformat eller i ljudformat) eller digital åtkomst till verket för en individuell slutanvändare under ett år.

Ett verk, i vilket användaren vill ta in annans litterära verk, exempelvis, men inte uteslutande, en dikt eller ett kortare utdrag som inledning i en roman. Annans verk i publikationer får inte överskrida 5 % av verkets sammanlagda textmängd.

Med en användning menas antingen ett tryckt exemplar av verket, ett digitalt exemplar av verket (som kan vara i textformat eller i ljudformat) eller digital åtkomst till verket för en individuell slutanvändare under ett år.

För verk som ingår i läromedel som finns i flera olika format kan tillstånd utfärdas för ett totalt antal användningar, där en användning är lika med publicering av verket i ett av formaten i ett tryckt eller digitalt exemplar, eller tillgängliggörande för en individuell slutanvändare under ett år. Antalet användningar som meddelats tillstånd för kan fördelas mellan formaten på valfritt sätt.

Exempel: I Läromedlet Skolbok 1 ingår en dikt av den ALIS-anslutne upphovspersonen Anna Andersson. Skolbok 1 finns som tryckt elevbok och som lösenordskyddad elevwebb dit elever ges tillgång med individuella inloggningsuppgifter (eleverna läser här texten samtidigt som de lyssnar på en ljudinspelning av den). Dikten ingår även i Skolbok 1:s tryckta lärarhandledning.

Med ett tillstånd till 7 000 användningar av Anna Anderssons dikt i läromedlet Skolbok 1 kan förlaget t ex trycka 4 000 exemplar av elevboken, sälja 2 300 individuella inloggningsabonnemang som kan användas under ett år till elevwebben och trycka 700 exemplar av lärarhandledningen.

Med större publikationer avses dagspress med en upplaga överstigande 100 000 exemplar och periodiska tidskrifter med en upplaga överstigande 30 000 exemplar.

Med mindre publikationer avses dagspress med en upplaga om upp till 100 000 exemplar och periodiska tidskrifter med en upplaga om upp till 30 000 exemplar.

Med en användning menas ett exemplar av verket.

Med en användning menas ett exemplar av verket.

Avser publicering av verk på en webbplats som text eller som uppläsningar.

Observera att priserna inte avser uppläsning av dramatik och inte heller framförande av texter genom dramatisering.
Ersättningen avser en uppläsning i det fysiska rummet eller en digital livesändning som inte går att ta del av i efterhand.

Ersättning utgår per verk eller påbörjad sida per kompendium och avser en tryckt kopia eller digital åtkomst för en individuell slutanvändare under ett år.

Ange det totala antalet användningar för ert planerade nyttjande. Med en användning menas t.ex.

  • Ett tryckt exemplar av verket
  • Ett digitalt exemplar av verket (som kan vara i textformat eller i ljudformat)
  • Digital åtkomst till verket för en individuell slutanvändare i upp till ett år
  • Ett framförande (uppläsning, teaterföreställning, dramatisk uppläsning)
  • Tidsperiod om månader

Ange vilka olika format ni använder. Glöm inte att ni måste söka tillstånd för det totala antalet användningar för samtliga format. Fråga gärna oss om ni är osäkra.

Klicka här för att komma till prislistan.

Har du frågor om formuläret kan du kontakta oss här så svarar vi snart vi kan eller ring oss på vår telefontid.