Övrigt

Övrigt

Sammanfattning

Observera att denna sammanställning är endast ett utkast och inte ett giltigt tillstånd.

Upphovsperson Typ av verk Verkets namn Antal Ersättning (SEK)

Övrig information

Finns det annan information som kan vara relevant när vi hanterar ditt ärende?


Kostnad

Notera att detta är ett kostnadsförslag som kan komma att skilja sig från den slutgiltiga kostnaden, beroende på ärendets särskilda omständigheter. Om så är fallet kommer vi att kontakta er med det nya kostnadsförslaget innan utfärdande av tillstånd. Läs mer om våra tariffer för prissättning i prislistan.

Preliminär beräknad kostnad:
SEK exkl. moms

Priserna avser vidareanvändning av ALIS-anslutna upphovspersoners textverk. Priserna gäller endast då rättigheter till vidareanvändning licensieras via ALIS. Priserna avser endast rätt att använda verk på angivet sätt. Eventuell annan prestation av upphovspersonen, såsom medverkan eller dylikt, ersätts utöver prislistan. ALIS företräder ca 4 000 svenska textupphovpersoner (såväl levande upphovspersoner som sådana där mindre än 70 år har gått sedan året för deras bortgång). Bland dem finns skön- och facklitterära författare, dramatiker, journalister, läromedelsförfattare och översättare.

Tillstånd krävs

Skriftligt tryckt eller digitalt tillstånd från ALIS krävs innan påbörjad användning. Användning av upphovsrättsligt skyddade texter utan tillstånd innebär intrång i upphovspersonens rätt. Tillstånd inhämtat från ALIS får inte överlåtas vidare till annan.

Namnangivelse och upphovspersonens ideella rätt

Upphovspersonens namn ska alltid anges i anslutning till verket. Då rättigheterna till användningen licensierats genom ALIS ska följande copyrightnotis användas: © [upphovspersonens namn] – licensierat genom ALIS.

Ett verk får inte ändras utan tillstånd, och inte heller publiceras i en form eller sammanhang som kränker upphovspersonens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

Användningar som inte täcks av dessa tariffer

  • Rätt till användning i PR, reklam eller för marknadsföringssyfte eller i politiskt eller religiöst sammanhang faller inte in under dessa tariffer, utan sådan användning klareras genom särskild överenskommelse, kontakta ALIS för mer information.
  • Rätt till andra typer av användningar som inte täcks av dessa tariffer klareras genom särskild överenskommelse, kontakta ALIS för mer information.

Valuta och moms

Priserna anges i svenska kronor (SEK) och exklusive moms.

Minimisumma

Minimisumma per licensieringstillfälle är 500 SEK exklusive moms.

Betalningsvillkor

Ersättning för tillstånd som meddelas enligt denna prislista erläggs mot ALIS faktura i samband med utfärdandet av tillståndet. ALIS fakturerar med 30 dagars betalningstid. Pappersfaktura kommer med 50 SEK i fakturavgift och vid försenad betalning är påminnelseavgift 70 SEK, dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen enligt lag.

Fria referensexemplar

ALIS har rätt att begära in fria referensexemplar av den publikation/produkt som tillståndet avser.

Dessa villkor gäller så länge de inte ändras av ALIS. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.