Verk

Verk

Lägg till verk

Sök upphovsperson

Sök efter en upphovsperson med hjälp av för- och efternamn. Välj upphovspersonen bland sökresultaten och fyll sedan i uppgifterna om det verk som avses.

Sökresultat


Tillagda Upphovspersoner

Tillagda verk

Upphovspersoner Typ av verk Verkets namn Antal

Förklaringar

För bästa sökresultat tänk på att stava rätt och gör gärna en extra kontroll, för- och efternamn ska vara ifyllda i rätt ruta. När det gäller namn som innehåller t.ex. von, af, de och van kan det vara bra att testa namnpartikeln i de båda rutorna. Finns det flera upphovspersoner med samma namn? Kontrollera stavning och välj upphovsperson efter födelseår. Vet du inte upphovspersonens riktiga namn utan endast pseudonym, kontakta oss så hjälper vi er.

Om du inte får en sökträff kan det bero på att ALIS inte förvaltar upphovspersonens texträttigheter. Det kan också bero på inbyggda begränsningar sökfunktionen med anledning av dataskyddsförordningen. Får du inte en sökträff får du gärna kontakta oss så gör vi en extra sökning i vårt system

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Ange titeln på det specifika verk som ni avser använda, alternativt titeln på den originalpublikation från vilken ni önskar använda ett utdrag ur.

Vänligen kontrollera stavningen!

Ett verk kan vara skrivet av flera upphovspersoner och därför behövs tillstånd inhämtas för samtliga upphovspersoner av ett verk.

Med antal upphovspersoner menas t.ex. två författare som skrivit ett verk tillsammans eller tre översättare som gemensamt översatt ett verk. Ange därför totalt antal upphovspersoner (originalförfattare eller översättare av verket) i formuläret. ALIS kan licensera användningen för de upphovspersoner som är anslutna till ALIS. För upphovspersoner som inte är anslutna till ALIS behövs tillstånd inhämtas separat direkt från upphovspersonen/rättighetshavaren. Redaktörer är inte upphovspersoner till verket.

Klicka här för att komma till prislistan.

Har du frågor om formuläret kan du kontakta oss här så svarar vi snart vi kan eller ring oss på vår telefontid.