Moms och skatt

Moms och skatt

Ersättningen från ALIS utbetalas i form av en bruttosumma. Det innebär att du som betalningsmottagare ansvarar för att din skatt, inklusive eventuella sociala avgifter, blir inbetald till Skatteverket. ALIS skickar kontrolluppgifter på bruttobeloppet till Skatteverket.

Upphovsrättslig ersättning är momspliktig med en momssats om 6%. Ersättning som administreras och utbetalas av ALIS är att betrakta som sådan ersättning.

Momsplikten uppkommer dock endast om ersättningen är ett utflöde av yrkesmässig verksamhet. Var och en som bedriver näringsverksamhet där omsättningen är momspliktig och sker inom Sveriges gränser är dock skyldig att redovisa moms. Med näringsverksamhet menas att verksamheten bedrivs självständigt, med varaktighet och med ett vinstsyfte. Det är enbart dessa kriterier som avgör om man ska redovisa moms eller inte. Det har därför ingen egentlig betydelse om man innehar en A- eller F-skattsedel. Man kan nämligen vara skyldig att redovisa moms även om man inte bedriver sin verksamhet som ett bolag.

Om du är författare, skribent eller översättare och har en yrkesmässig litterär verksamhet anses de inkomster som du får genom denna verksamhet uppkomna i näringsverksamhet. Om verksamheten däremot är tillfällig och inte kan ses som yrkesmässig (hobby), är inkomsterna att betrakta som inkomst av tjänst.

Den som bedriver yrkesmässig verksamhet som upphovsperson redovisar moms på sin ersättning. ALIS betalar ut ersättning med moms om betalningsmottagaren anger momsplikt i utbetalningsblanketten, uppger momsregistreringsnummer och i förekommande fall bifogar ditt registerutdrag om du betalar F-skatt.

Om du är skyldig att redovisa moms ska du momsregistrera dig hos Skatteverket. Detta gör du genom att fylla i en ”Skatte- och avgiftsanmälan”. För mer detaljerad information ber vi dig att kontakta Skatteverket.

Betalningsmottagaren ansvarar själv för att säkerställa att hen inte överstiger gränsen för tvingande momsregistrering. Se mer information på Skatteverkets hemsida.