Över en kvarts miljard kronor i upphovsrättsersättningar