Anslut dig till ALIS

Anslut dig till ALIS

Som upphovsperson eller rättighetshavare till litterära verk kan man ansluta sina rättigheter till ALIS. En anslutning innebär att man ger ALIS ett förvaltningsuppdrag som innebär att man kan hänvisa alla förfrågningar om användning av verk direkt till ALIS som sköter förhandling, tecknar avtal/utfärdar tillstånd, inkasserar och betalar ut ersättning.

ALIS hanterar i normalfallet samtliga förfrågningar rörande våra anslutnas verk efter/utanför primäravtalet (avtalet om den första utgivningen, det första framförande eller den första produktionen för film eller television), men som ansluten kan man välja att undanta vissa nyttjanden som exempelvis hanteras av en agent till vilken ALIS då hänvisar vidare.

Det är viktigt att som ansluten hänvisa alla förfrågningar som omfattas av ALIS förvaltning direkt till oss, då det ger oss bättre förhandlingsmöjligheter och säkerställer att det inte sker konkurrerande dubbelupplåtelser av verk.

ALIS är en ideell organisation utan vinstsyfte och en anslutning till ALIS är gratis. Den individuella licenseringen finansieras genom att ALIS vid varje licensiering gör ett administrationsavdrag (i dagsläget 20 %) från inkasserat belopp.

Hur ansluter jag mina rättigheter?

Du ansluter dina rättigheter genom att underteckna ett upphovsrättsavtal. Läs om hur du går vidare: