Upphovsrättsavtal

Upphovsrättsavtal

För medlemmar i något av ALIS stiftarförbund (se nedan) – skicka in två exemplar av avtalet till ditt förbund. Vi kommer att skicka en anslutningsbekräftelse till dig när vi tagit emot ditt avtal och i samband med det be dig att även återkomma med en utbetalningsblankett.   

Postadresser till stiftarförbunden:
Sveriges författarförbund
Dramatikerförbundet
Journalistförbundet
Läromedelsförfattarna

För upphovspersoner som inte är medlem i något av stiftarförbunden – skicka in två exemplar av avtalet till ALIS kansli, tillsammans med en utbetalningsblankett

Postadress till ALIS:
ALIS
Drottninggatan 85
111 60 Stockholm

För rättighetshavare till avliden upphovsperson – skicka in två exemplar av avtalet till ALIS kansli, tillsammans med en utbetalningsblankett. För det fall ni är flera rättighetshavare ska en kontaktperson utses. Då ska även en fullmakt per rättighetshavare (utöver kontaktpersonen) skickas in i ett exemplar. Mer information om ärvda rättigheter finns här.

Postadress till ALIS:
ALIS
Drottninggatan 85
111 60 Stockholm

notera att avtalen alltid skickas i två exemplar till antingen ditt förbund eller direkt till ALIS.

Har du frågor om anslutning till ALIS eller vill ha avtalen hemskickade kan du kontakta oss.