Författare: <span>alis</span>

Nyhet

Nominera upphovsrättshjältar

Sedan 2002 korar ALIS varje år Upphovsrättens hjälte – och ibland flera hjältar. Priset går till upphovspersoner som har värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Nu öppnar vi nomineringsprocessen inför 2017 års pris.

Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras.

Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs. Ange om möjligt också kontaktuppgifter till kandidaten.

Nomineringar ska vara ALIS styrelse tillhanda senast den 28 april 2017 på e-postadressen alispriset@alis.org. Nomineringar kan också skickas på papper till ALIS, Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm. Märk kuvertet ”Upphovsrättens hjältar”.

ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna. Beslutet offentliggörs i samband med prisutdelningen den 29 september på Bok- och Biblioteksmässan.

Vill du bekanta dig med tidigare pristagare? Läs mer här.

 

Nyhet

Ny rapport: Konstnärer släpar efter i inkomstutvecklingen

Konstnärsnämnden konstaterar i en ny rapport att konstnärer släpar efter i inkomstutvecklingen.

Konstnärernas inkomster har stigit med fyra procent under de senaste tio åren, vilket är betydligt mindre än resten av befolkningen där ökningen varit arton procent. Samtidigt får konstnärer allt mindre a-kassa och andra bidrag. Konstnärsnämndens analys av förutsättningarna  för att vara verksam som konstnär i Sverige bygger på SCB:s uppgifter om 29 000 konstnärers inkomster, utbildning, sociala bakgrund, utländsk bakgrund, självförsörjningsgrad och inkomstskillnad. Rapporten hittar du här.

ALIS verkar för att på olika sätt förbättra förutsättningarna för textskapares möjligheter att försörja sig på sitt arbete. Att teckna bra avtal i förhandlingar vid all vidareanvändning är ett område där ALIS kan göra nytta. Vill du veta mer om vad en anslutning till ALIS innebär kan du läsa om det här.

Nyhet

Kansliet håller julstängt

ALIS kansli har julstängt från fredag 23 dec till måndag 9 januari. Under denna tid har vi inte möjlighet att handlägga licensieringsärenden. För akuta frågor som inte kan vänta tills kansliet åter är på plats, vänligen kontakta Helen Asker, verksamhetschef, helen.asker@alis.org.
Vi på kansliet önskar er en fin jul och ett gott nytt 2017!
Nyhet

Barnens första läslov!

I augusti i år kom besked om att höstlovet numera ska heta läslov. Regeringens beslut har förgåtts av ett stort och mödosamt arbete där flera aktörer, däribland ALIS, har samarbetat i ett nätverk som heter Läslov. Satsningen Läslov har drivits genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag.

Läslovet kommer att sätta barns och ungas läsande, berättande och skrivande i centrum med fokus på frivillighet och läslust. Ett gediget kalendarium har skapats med aktiviteter på alla tänkbara platser över hela landet. Det kan vara bokbytardagar, skrivarverkstäder, filmversioner av böcker som visas på en fasad, med rapp-artister eller genom idrottsklubbar eller på caféer och restauranger.

Kalendariet och mer information om Läslov hittar ni här.

Stipendier

Ansök om TV-stipendier

Har du medverkat i eller har ditt verk nyttjats i särskilda kanaler kan du nu ansöka om TV-stipendier. Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utlyser gemensamt ett antal punktstipendier. Sista ansökningsdag är tisdag 25 oktober 2016. Du kan läsa mer om processen och hitta ansökningsblanketten här.

ALIS nyheter

Frilans Riks – årets ALIS-pristagare

Frilans Riks får ALIS-priset för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten. Priset delades ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 23 september.

Frilans Riks är distriktet för frilansjournalister inom Svenska Journalistförbundet. Frilans Riks har i olika sammanhang kämpat emot avtal där medieföretagen velat tillskansa sig alla rättigheter till texter, bilder, radio och TV-program mot en mycket låg ersättning. Organisationen har i sitt arbete tydliggjort för de enskilda frilansarna innebörden av dessa avtal och därmed ökat medvetenheten hos enskilda medlemmar. De har vidare organiserat nätverk bland frilansjournalister på medieföretag för att samla och tillsammans driva avtalsfrågor och gemensamma krav gentemot medieföretagen.

Frilans Riks enträgna arbete har resulterat i konkreta förhandlingar på central nivå, genererat en lång rad debattartiklar som har fått stor uppmärksamhet i branschpress och därigenom ökat medvetenheten kring upphovsrätt. Organisationen får ALIS-priset för deras intensiva arbete med att informera, organisera och kampanja till försvar för upphovsrätten.

Frilans Riks tar emot det femtonde ALIS-priset med motiveringen:

 

 Det svenska restaurangköket är berömt.

De svenska kockarna är respekterade för sin kunskap, erfarenhet och stora hantverksskicklighet.

Ingen skulle drömma om att ta ifrån dem den plattform de själva byggt upp, och som de så väl förtjänar.

Ändå handlar det här till syvende och sist bara om MAT.

God eller ej, försvinner gör den, hur stor upplevelse den än gav.

Det är bara i sin ordning.

Viktig är den likaväl.

 

EN TEXT kan avnjutas om och om igen.

Fiberrik, full av tuggmotstånd eller mera lättsmält.

Aromatisk, stark och med lång eftersmak.

EN TEXT till kunskap, tröst, glädje eller upphetsning.

 

EN TEXT.

Skulle inte dess upphovsperson vara värd all respekt?

Hyllas och äras kanske, rent utav?

Ignoreras och passeras, förhoppningsvis inte –

men ändå, för alltid vara förknippad med sitt verk, med namn och ekonomisk ersättning.

Och omvärlden skulle alltid veta att det var så.

 

I  Evighet  Amen!

 

2016 års ALIS-pris till Upphovsrättens Hjältar går till en kamp,

som förs emot avtal, där mediaföretagen vill tillskansa sig alla rättigheter

till text, bild, radio- och tv-program, utan att betala för dem.

 

TEXT-buffén må vara uppdukad, men inför det frestande utbudet

finns många, som fortfarande vägrar fatta, att rätterna på bordet har sitt pris,

som inte går att smita ifrån med en springnota!

 

Vilken tur –

 

Att vår vaktmästare i ytterdörren i år, heter –  FRILANS RIKS!

Årets ALIS-pristagare!

 

av Birgit Hageby

 

Nyhet

Årets läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen

Vinnarna av Årets läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund har utsett vinnarna av Årets läromedelsförfattarpris, Lärkan 2016, och av läromedelsförfattarpriset för årets debutant, Lärkungen 2016. Lärkanpriset delas ut i fem kategorier, i varje kategori är priset 50 000 kronor. Lärkungepriset är 25 000 kr.

Priserna delas ut på Skolforum den 31 oktober kl. 13.00, på Östra scenen. Prisutdelare är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Vinnare

Årets debutantpris Lärkungen 2016 tilldelas Åsa Edenfeldt

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Förskola/Lågstadium tilldelas Helena Bross

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Mellanstadium tilldelas Pär Sahlin

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Högstadium tilldelas Anders Henriksson

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Gymnasium tilldelas Jörgen Gustafsson

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Universitet/Högskola tilldelas Jan Skansholm

Prismotiveringarna presenteras vid prisutdelningen.

Om Lärkungen och Lärkan

Lärkungen: Priset är ett debutantpris för yngre läromedelsförfattare.

Lärkan: Priset är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel i tryckt eller i digital form. God textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet premieras.

Mer information om Lärkan och Lärkungen hittar du på SLFF:s webbplats,

www.slff.se/Om-SLFF/Nyheter/Vinnarna-av-laromedelsforfattarpriserna-Larkan-och-Larkungen-utsedda/

ALIS nyheter

ALIS-priset – Upphovsrättens hjälte 2016

På fredagen den 23 september koras Upphovsrättens hjälte 2016

Priset går till upphovspersoner eller andra som gjort viktiga insatser för upphovsrättens stärkande, och delas ut på Bokmässan i Göteborg på Litteraturscenen, monter A01:60, klockan 12:00.

ALIS är en ideell förening som grundades 1995 av Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattarförbund. ALIS bevakar tillsammans med sina stiftarorganisationer upphovspersoners rättigheter och intressen.

ALIS-priset har delats ut sedan 2002. Tidigare års pristagare är:

2015 – Union of Belarusian Writers

2014 – Cristina Gottfridsson

2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde.

2012 – Stefan Lindgren

2011 – Astrid Lindgrens arvingar

2010 – Bob Hanson

2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison

2008 – Ulrika Wallenström

2007 – Den danska organisationen ”Samrådet for ophavsret”

2006 – Per & Astrid Björgell

2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SVD:s journalistklubb

2004 – Astrid Jägfeldt och journalistklubben på Skånska Dagbladet

2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson

2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

 

För mer information kontakta:

Helen Asker, Verksamhetschef ALIS, helen.asker@alis.org

Nyhet

ALIS söker en administratör

Administratör till ALIS

ALIS är en upphovsrättsorganisation som företräder litterära upphovspersoner. Vi träffar avtal samt inkasserar och betalar ut ersättningar för användning av upphovspersoners verk. ALIS övergripande mål är att öka respekten för och stärka medvetenheten om upphovsrätten, samtidigt som vi vill underlätta för dem som vill använda sig av litterära verk.

ALIS står för Administration av Litterära Rättigheter i Sverige. ALIS är en ideell organisation som bildades 1995 av Sveriges Författarförbund, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund och Sveriges Läromedelsförfattares förbund.

Arbetsbeskrivning
Som administratör på ALIS ingår du i ett team om totalt fyra medarbetare, vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

– Betala ut upphovsrättsersättningar

– Söka och identifiera upphovspersoner

– Uppdatera det interna administreringssystemet, med exempelvis bank- och kontaktuppgifter, till rättighetshavare och betalningsmottagare

– Utfärda enklare tillstånd till användare såsom exempelvis förlag och teatergrupper

– Besvara frågor från och ge service till såväl rättighetshavare som potentiella användare av ett verk, per telefon och via mejl.

Med anledning av nya lagregler befinner sig ALIS i en förändringsperiod inom vilket utveckling och anpassningar av verksamheten kommer att göras. Du kommer att tillsammans med övriga medarbetare vara delaktig i det arbetet, och så småningom kommer du att ha ansvar för att driva egna mindre projekt.

Kvalifikationer
– Gymnasieutbildning

– Minst 1-2 års arbetslivserfarenhet

– Kunskap inom Officepaketet

– Meriterande med tidigare erfarenheter av administrativt arbete

– Meriterande med kurs inom administration, ekonomi eller juridik, samt kurser/intresse av kultur och litteratur.

Om dig
Vi ser att du är en person som är positiv, har personligt engagemang och en god förmåga att effektivt driva ditt arbete framåt. Du har lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Vi söker dig som håller en hög servicegrad och har ett effektivt arbetssätt utan att göra avkall på kvalité.

Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Du är angelägen om att göra ett noggrant arbete och har ett sinne för siffror och en förmåga att upptäcka felaktigheter. Vidare behöver du kunna hantera stora flöden av många små och stora summor.

Eftersom ALIS är ett litet kansli krävs det att alla är beredda att arbeta flexibelt.

Du erbjuds
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats i vilken du kommer att ha en roll med varierande och utmanande arbetsuppgifter. Vi uppmuntrar egna initiativ och det finns möjligheter att påverka din roll och egna utveckling. Vi värdesätter gott arbetsklimat och kollegial gemenskap.

ALIS kansli huserar i trevliga och fina lokaler centralt i Stockholm.

Läs mer om ALIS verksamhet på www.alis.org.

Sista ansökningsdag: 2016-09-25.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt på följande länk.

För information: Jeanette Walters Rekryteringskonsult tel. 0733434766 eller jeanette.walters@proffice.se. 

Nyhet

Stockholms Kulturfestival och Göteborgs Kulturkalas, 16-21 augusti

Augusti månad kommer att gå i kulturens tecken med folkfester som Stockholms Kulturfestival och Göteborgs Kulturkalas. Besök festivalsidorna för att ta del av de välplanerade och gedigna programmen. Festivalen i Stockholm kommer att avslutas med världens längsta bokbord på Drottninggatan, där för övrigt även ALIS huserar. Det är Stockholms stadsbibliotek som står bakom arrangemanget som ska vara en bokfest för folket och för att hylla boken. Mer än 600 bokbord kommer att ställas upp där man kan fynda böcker från författare, förlag, antikvariat, privatpersoner och litterära sällskap.