Författare: <span>alis</span>

2017

Upphovsrättens hjälte 2017

Årets ALIS-pristagare: Margareta Eklöf

Margareta Eklöf får priset för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

 

Under sina långa karriär har Eklöf med stor kunskap och oeftergivligt rättspatos aldrig tvekat att för redaktörer, förläggare och publicister understryka översättarens status, såväl i upphovsrättsligt som i ideellt hänseende. Eklöf har bevittnat hur förlag ändrat korrekta formuleringar till grovt felaktiga och för det varken fått offentlig rättelse eller tillgift.

Med de eviga orden har hon uppmanat sina kollegor:
”Försäkra er om ett avtal. Beviljas det inte gör ni klokt i att avböja.”

Genom att protestera mot avtalsbrott och mot okunnighet om översättares upphovsrätt har Margareta försvarat både sin egen heder och yrkesgruppens. Med högsta solidaritet fortsätter hon att värna om översättarens rätt till sista ordet.

Margareta Eklöf tar emot det sextonde ALIS-priset med motiveringen:

 Att försvara sig är naturligt.
Att kämpa för sin rätt är både hedervärt och förståeligt
Att försvara någon annan
och ta strid för någon annan är hjältemodigt.

En tillfällig hjälte kan vara dumdristig
och handla i hastigt mod.
Men en hjälte som aldrig viker undan,
utan bara fortsätter att kämpa,
utan att låta sig nedslås, om och om igen
måste ha föresatt sig,
att aldrig acceptera förtryck,
och tro på att rättvisa kan uppnås.

Vår stipendiat är en riddare,
med en rustning av passion till sin gärning.

Att förmedla en annans ord,
så innebörden överensstämmer med upphovspersonens,
och inte förvanskas, förslappas eller ignoreras,
kräver en brynja av hängivenhet och en bröstplåt av lojalitet.

Innanför en sådan rustning klappar ett starkt översättarhjärta !

 Moral och etik har blivit bristvaror
i vår tid av rå kommersialism och fake news.
Snabbhet värderas ofta högre än eftertänksamhet och
noggrannhet.

Vår stipendiat har omutligt försvarat de värden hon trott på.
Som sagans riddare har hon vägrat ge upp,
sin till synes hopplösa kamp emot den stora eldsprutande Draken.

Hon är en ledstjärna för oss alla !
Med sin styrka, sin solida utrustning, men framförallt med sitt visa råd,
att aldrig glömma skaffa sig skölden med det inristade avtalet, att ta skydd bakom !

av Birgit Hageby

 

ALIS-priset har delats ut sedan 2002. Tidigare pristagare är:

2016 – Frilans Riks
2015 – Union of Belarusian Writers
2014 – Cristina Gottfridsson
2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde.
2012 – Stefan Lindgren
2011 – Astrid Lindgrens arvingar
2010 – Bob Hanson
2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison
2008 – Ulrika Wallenström
2007 – Den danska organisationen ”Samrådet for ophavsret”
2006 – Per & Astrid Björgell
2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SVD:s journalistklubb
2004 – Astrid Jägfeldt och journalistklubben på Skånska Dagbladet
2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson
2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

 

ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige, är en ideell förening som grundades 1995 av Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

ALIS har tillsammans med sina stiftarorganisationer som mål att öka respekten för samt stärka medvetenheten om upphovsrätten. Vår uppgift är att träffa avtal och administrera hanteringen av ersättning för vidareanvändning av litterära upphovspersoners verk. Idag har ALIS ca fyratusen anslutna upphovspersoner.

ALIS fungerar också som ett serviceorgan för den som vill använda ett verk.

Nyhet

Sommartider

ALIS kansli har sommarstängt från och med den 10 juli till och med den 4 augusti. Under denna tid har vi inga telefontider. Det går bra att skicka e-post och den kommer att besvaras så snart som möjligt då kansliet öppnar igen.

Vid akuta frågor som inte kan vänta tills kansliet är på plats, vänligen kontakta ALIS verksamhetschef Helen Asker: Helen@Asker@alis.org

Fin sommar önskar vi på kansliet!

 

Nyhet

Nominera upphovsrättshjältar

Sedan 2002 korar ALIS varje år Upphovsrättens hjälte – och ibland flera hjältar. Priset går till upphovspersoner som har värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Nu öppnar vi nomineringsprocessen inför 2017 års pris.

Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras.

Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs. Ange om möjligt också kontaktuppgifter till kandidaten.

Nomineringar ska vara ALIS styrelse tillhanda senast den 28 april 2017 på e-postadressen alispriset@alis.org. Nomineringar kan också skickas på papper till ALIS, Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm. Märk kuvertet ”Upphovsrättens hjältar”.

ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna. Beslutet offentliggörs i samband med prisutdelningen den 29 september på Bok- och Biblioteksmässan.

Vill du bekanta dig med tidigare pristagare? Läs mer här.

 

Nyhet

Ny rapport: Konstnärer släpar efter i inkomstutvecklingen

Konstnärsnämnden konstaterar i en ny rapport att konstnärer släpar efter i inkomstutvecklingen.

Konstnärernas inkomster har stigit med fyra procent under de senaste tio åren, vilket är betydligt mindre än resten av befolkningen där ökningen varit arton procent. Samtidigt får konstnärer allt mindre a-kassa och andra bidrag. Konstnärsnämndens analys av förutsättningarna  för att vara verksam som konstnär i Sverige bygger på SCB:s uppgifter om 29 000 konstnärers inkomster, utbildning, sociala bakgrund, utländsk bakgrund, självförsörjningsgrad och inkomstskillnad. Rapporten hittar du här.

ALIS verkar för att på olika sätt förbättra förutsättningarna för textskapares möjligheter att försörja sig på sitt arbete. Att teckna bra avtal i förhandlingar vid all vidareanvändning är ett område där ALIS kan göra nytta. Vill du veta mer om vad en anslutning till ALIS innebär kan du läsa om det här.

Nyhet

Kansliet håller julstängt

ALIS kansli har julstängt från fredag 23 dec till måndag 9 januari. Under denna tid har vi inte möjlighet att handlägga licensieringsärenden. För akuta frågor som inte kan vänta tills kansliet åter är på plats, vänligen kontakta Helen Asker, verksamhetschef, helen.asker@alis.org.
Vi på kansliet önskar er en fin jul och ett gott nytt 2017!
Nyhet

Barnens första läslov!

I augusti i år kom besked om att höstlovet numera ska heta läslov. Regeringens beslut har förgåtts av ett stort och mödosamt arbete där flera aktörer, däribland ALIS, har samarbetat i ett nätverk som heter Läslov. Satsningen Läslov har drivits genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag.

Läslovet kommer att sätta barns och ungas läsande, berättande och skrivande i centrum med fokus på frivillighet och läslust. Ett gediget kalendarium har skapats med aktiviteter på alla tänkbara platser över hela landet. Det kan vara bokbytardagar, skrivarverkstäder, filmversioner av böcker som visas på en fasad, med rapp-artister eller genom idrottsklubbar eller på caféer och restauranger.

Kalendariet och mer information om Läslov hittar ni här.

Stipendier

Ansök om TV-stipendier

Har du medverkat i eller har ditt verk nyttjats i särskilda kanaler kan du nu ansöka om TV-stipendier. Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utlyser gemensamt ett antal punktstipendier. Sista ansökningsdag är tisdag 25 oktober 2016. Du kan läsa mer om processen och hitta ansökningsblanketten här.

ALIS nyheter

Frilans Riks – årets ALIS-pristagare

Frilans Riks får ALIS-priset för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten. Priset delades ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 23 september.

Frilans Riks är distriktet för frilansjournalister inom Svenska Journalistförbundet. Frilans Riks har i olika sammanhang kämpat emot avtal där medieföretagen velat tillskansa sig alla rättigheter till texter, bilder, radio och TV-program mot en mycket låg ersättning. Organisationen har i sitt arbete tydliggjort för de enskilda frilansarna innebörden av dessa avtal och därmed ökat medvetenheten hos enskilda medlemmar. De har vidare organiserat nätverk bland frilansjournalister på medieföretag för att samla och tillsammans driva avtalsfrågor och gemensamma krav gentemot medieföretagen.

Frilans Riks enträgna arbete har resulterat i konkreta förhandlingar på central nivå, genererat en lång rad debattartiklar som har fått stor uppmärksamhet i branschpress och därigenom ökat medvetenheten kring upphovsrätt. Organisationen får ALIS-priset för deras intensiva arbete med att informera, organisera och kampanja till försvar för upphovsrätten.

Frilans Riks tar emot det femtonde ALIS-priset med motiveringen:

 

 Det svenska restaurangköket är berömt.

De svenska kockarna är respekterade för sin kunskap, erfarenhet och stora hantverksskicklighet.

Ingen skulle drömma om att ta ifrån dem den plattform de själva byggt upp, och som de så väl förtjänar.

Ändå handlar det här till syvende och sist bara om MAT.

God eller ej, försvinner gör den, hur stor upplevelse den än gav.

Det är bara i sin ordning.

Viktig är den likaväl.

 

EN TEXT kan avnjutas om och om igen.

Fiberrik, full av tuggmotstånd eller mera lättsmält.

Aromatisk, stark och med lång eftersmak.

EN TEXT till kunskap, tröst, glädje eller upphetsning.

 

EN TEXT.

Skulle inte dess upphovsperson vara värd all respekt?

Hyllas och äras kanske, rent utav?

Ignoreras och passeras, förhoppningsvis inte –

men ändå, för alltid vara förknippad med sitt verk, med namn och ekonomisk ersättning.

Och omvärlden skulle alltid veta att det var så.

 

I  Evighet  Amen!

 

2016 års ALIS-pris till Upphovsrättens Hjältar går till en kamp,

som förs emot avtal, där mediaföretagen vill tillskansa sig alla rättigheter

till text, bild, radio- och tv-program, utan att betala för dem.

 

TEXT-buffén må vara uppdukad, men inför det frestande utbudet

finns många, som fortfarande vägrar fatta, att rätterna på bordet har sitt pris,

som inte går att smita ifrån med en springnota!

 

Vilken tur –

 

Att vår vaktmästare i ytterdörren i år, heter –  FRILANS RIKS!

Årets ALIS-pristagare!

 

av Birgit Hageby

 

Nyhet

Årets läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen

Vinnarna av Årets läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund har utsett vinnarna av Årets läromedelsförfattarpris, Lärkan 2016, och av läromedelsförfattarpriset för årets debutant, Lärkungen 2016. Lärkanpriset delas ut i fem kategorier, i varje kategori är priset 50 000 kronor. Lärkungepriset är 25 000 kr.

Priserna delas ut på Skolforum den 31 oktober kl. 13.00, på Östra scenen. Prisutdelare är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Vinnare

Årets debutantpris Lärkungen 2016 tilldelas Åsa Edenfeldt

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Förskola/Lågstadium tilldelas Helena Bross

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Mellanstadium tilldelas Pär Sahlin

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Högstadium tilldelas Anders Henriksson

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Gymnasium tilldelas Jörgen Gustafsson

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Universitet/Högskola tilldelas Jan Skansholm

Prismotiveringarna presenteras vid prisutdelningen.

Om Lärkungen och Lärkan

Lärkungen: Priset är ett debutantpris för yngre läromedelsförfattare.

Lärkan: Priset är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel i tryckt eller i digital form. God textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet premieras.

Mer information om Lärkan och Lärkungen hittar du på SLFF:s webbplats,

www.slff.se/Om-SLFF/Nyheter/Vinnarna-av-laromedelsforfattarpriserna-Larkan-och-Larkungen-utsedda/