Författare: <span>alis</span>

Nyhet

ALIS på Bokmässan

Ta chansen att träffa ALIS på Bokmässan i Sveriges Författarförbunds monter.

Tid: torsdag 27 september 14:00-15:00 och fredag 28 september 11:00-12:00

Monter: A01:62

ALIS prisutdelning av Upphovsrättens hjälte fredagen 28 september 13:15 på Litteraturscenen har blivit inställd. Mer information om årets pristagare kommer inom kort.

Vill du bekanta dig med tidigare pristagare? Läs mer här.

Nyhet

Sommarstängt

ALIS kansli är sommarstängt till och med den 6 augusti. Under denna tid har vi inga telefontider. Det går bra att skicka e-post och den kommer att besvaras så snart som möjligt då kansliet öppnar igen.
För brådskande ärenden som inte kan vänta tills vi är åter på kansliet vänligen kontakta Eddie Pröckl, ALIS ordförande, eddie.prockl(at)gmail.com.

Fin sommar önskar vi på kansliet!

Soliga hälsningar

ALIS

Nyhet

Jul på ALIS kansli

ALIS kansli har julstängt från fredag 22 december till måndag 8 januari. Under denna tid har vi inte möjlighet att handlägga licensieringsärenden. För akuta frågor som inte kan vänta tills kansliet åter är på plats, vänligen kontakta ALIS ordförande, Eddie Pröckl, eddie.prockl@sjf.se

 

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på kansliet!

2017

Upphovsrättens hjälte 2017

Årets ALIS-pristagare: Margareta Eklöf

Margareta Eklöf får priset för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

 

Under sina långa karriär har Eklöf med stor kunskap och oeftergivligt rättspatos aldrig tvekat att för redaktörer, förläggare och publicister understryka översättarens status, såväl i upphovsrättsligt som i ideellt hänseende. Eklöf har bevittnat hur förlag ändrat korrekta formuleringar till grovt felaktiga och för det varken fått offentlig rättelse eller tillgift.

Med de eviga orden har hon uppmanat sina kollegor:
”Försäkra er om ett avtal. Beviljas det inte gör ni klokt i att avböja.”

Genom att protestera mot avtalsbrott och mot okunnighet om översättares upphovsrätt har Margareta försvarat både sin egen heder och yrkesgruppens. Med högsta solidaritet fortsätter hon att värna om översättarens rätt till sista ordet.

Margareta Eklöf tar emot det sextonde ALIS-priset med motiveringen:

 Att försvara sig är naturligt.
Att kämpa för sin rätt är både hedervärt och förståeligt
Att försvara någon annan
och ta strid för någon annan är hjältemodigt.

En tillfällig hjälte kan vara dumdristig
och handla i hastigt mod.
Men en hjälte som aldrig viker undan,
utan bara fortsätter att kämpa,
utan att låta sig nedslås, om och om igen
måste ha föresatt sig,
att aldrig acceptera förtryck,
och tro på att rättvisa kan uppnås.

Vår stipendiat är en riddare,
med en rustning av passion till sin gärning.

Att förmedla en annans ord,
så innebörden överensstämmer med upphovspersonens,
och inte förvanskas, förslappas eller ignoreras,
kräver en brynja av hängivenhet och en bröstplåt av lojalitet.

Innanför en sådan rustning klappar ett starkt översättarhjärta !

 Moral och etik har blivit bristvaror
i vår tid av rå kommersialism och fake news.
Snabbhet värderas ofta högre än eftertänksamhet och
noggrannhet.

Vår stipendiat har omutligt försvarat de värden hon trott på.
Som sagans riddare har hon vägrat ge upp,
sin till synes hopplösa kamp emot den stora eldsprutande Draken.

Hon är en ledstjärna för oss alla !
Med sin styrka, sin solida utrustning, men framförallt med sitt visa råd,
att aldrig glömma skaffa sig skölden med det inristade avtalet, att ta skydd bakom !

av Birgit Hageby

 

ALIS-priset har delats ut sedan 2002. Tidigare pristagare är:

2016 – Frilans Riks
2015 – Union of Belarusian Writers
2014 – Cristina Gottfridsson
2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde.
2012 – Stefan Lindgren
2011 – Astrid Lindgrens arvingar
2010 – Bob Hanson
2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison
2008 – Ulrika Wallenström
2007 – Den danska organisationen ”Samrådet for ophavsret”
2006 – Per & Astrid Björgell
2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SVD:s journalistklubb
2004 – Astrid Jägfeldt och journalistklubben på Skånska Dagbladet
2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson
2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

 

ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige, är en ideell förening som grundades 1995 av Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

ALIS har tillsammans med sina stiftarorganisationer som mål att öka respekten för samt stärka medvetenheten om upphovsrätten. Vår uppgift är att träffa avtal och administrera hanteringen av ersättning för vidareanvändning av litterära upphovspersoners verk. Idag har ALIS ca fyratusen anslutna upphovspersoner.

ALIS fungerar också som ett serviceorgan för den som vill använda ett verk.

Nyhet

Sommartider

ALIS kansli har sommarstängt från och med den 10 juli till och med den 4 augusti. Under denna tid har vi inga telefontider. Det går bra att skicka e-post och den kommer att besvaras så snart som möjligt då kansliet öppnar igen.

Vid akuta frågor som inte kan vänta tills kansliet är på plats, vänligen kontakta ALIS verksamhetschef Helen Asker: Helen@Asker@alis.org

Fin sommar önskar vi på kansliet!

 

Nyhet

Nominera upphovsrättshjältar

Sedan 2002 korar ALIS varje år Upphovsrättens hjälte – och ibland flera hjältar. Priset går till upphovspersoner som har värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Nu öppnar vi nomineringsprocessen inför 2017 års pris.

Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras.

Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs. Ange om möjligt också kontaktuppgifter till kandidaten.

Nomineringar ska vara ALIS styrelse tillhanda senast den 28 april 2017 på e-postadressen alispriset@alis.org. Nomineringar kan också skickas på papper till ALIS, Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm. Märk kuvertet ”Upphovsrättens hjältar”.

ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna. Beslutet offentliggörs i samband med prisutdelningen den 29 september på Bok- och Biblioteksmässan.

Vill du bekanta dig med tidigare pristagare? Läs mer här.

 

Nyhet

Ny rapport: Konstnärer släpar efter i inkomstutvecklingen

Konstnärsnämnden konstaterar i en ny rapport att konstnärer släpar efter i inkomstutvecklingen.

Konstnärernas inkomster har stigit med fyra procent under de senaste tio åren, vilket är betydligt mindre än resten av befolkningen där ökningen varit arton procent. Samtidigt får konstnärer allt mindre a-kassa och andra bidrag. Konstnärsnämndens analys av förutsättningarna  för att vara verksam som konstnär i Sverige bygger på SCB:s uppgifter om 29 000 konstnärers inkomster, utbildning, sociala bakgrund, utländsk bakgrund, självförsörjningsgrad och inkomstskillnad. Rapporten hittar du här.

ALIS verkar för att på olika sätt förbättra förutsättningarna för textskapares möjligheter att försörja sig på sitt arbete. Att teckna bra avtal i förhandlingar vid all vidareanvändning är ett område där ALIS kan göra nytta. Vill du veta mer om vad en anslutning till ALIS innebär kan du läsa om det här.

Nyhet

Kansliet håller julstängt

ALIS kansli har julstängt från fredag 23 dec till måndag 9 januari. Under denna tid har vi inte möjlighet att handlägga licensieringsärenden. För akuta frågor som inte kan vänta tills kansliet åter är på plats, vänligen kontakta Helen Asker, verksamhetschef, helen.asker@alis.org.
Vi på kansliet önskar er en fin jul och ett gott nytt 2017!
Nyhet

Barnens första läslov!

I augusti i år kom besked om att höstlovet numera ska heta läslov. Regeringens beslut har förgåtts av ett stort och mödosamt arbete där flera aktörer, däribland ALIS, har samarbetat i ett nätverk som heter Läslov. Satsningen Läslov har drivits genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag.

Läslovet kommer att sätta barns och ungas läsande, berättande och skrivande i centrum med fokus på frivillighet och läslust. Ett gediget kalendarium har skapats med aktiviteter på alla tänkbara platser över hela landet. Det kan vara bokbytardagar, skrivarverkstäder, filmversioner av böcker som visas på en fasad, med rapp-artister eller genom idrottsklubbar eller på caféer och restauranger.

Kalendariet och mer information om Läslov hittar ni här.