Dramatikerförbundet tecknar tillfälligt avtal med Svensk scenkonst