Kansli och styrelse

Kansli och styrelse

Kansli

Helen Asker
Verksamhetschef
helen.asker(at)alis.org

Karin Ordéus
Jurist/Handläggare
karin.ordeus(at)alis.org

Malin Öhman
Ekonom
malin.ohman(at)alis.org

Johanna Elliot
Administratör
johanna.elliot(at)alis.org

Anna Sandström
Administratör
anna.sandstrom(at)alis.org

Cecilia Bea (Föräldraledig)
Administratör
cecilia.bea(at)alis.org

Johanna Toth
Ekonomiadministratör
johanna.toth(at)alis.org

Allmänna kontaktuppgifter till kansliet hittar du under Kontakta oss.

Styrelse

Ordförande:
Eduard Pröckl
eddie.prockl(at)alis.org

Vice ordförande:
Åsa Anesäter – Sveriges författarförbund

Styrelseledamöter:
Per Kornhall – Läromedelsförfattarna (ord.)
Alice Rosenfeldt – Läromedelsförfattarna (1 suppl.)
Frida Engman – Läromedelsförfattarna (2 suppl)
Susin Lindblom Curman – Dramatikerförbundet (ord.)
Gertrud Larsson – Dramatikerförbundet (1 suppl.)
Linn Buzaglo – Dramatikerförbundet (2 suppl)
Grethe Rottböll – Sveriges författarförbund (ord.)
Åsa Anesäter – Sveriges författarförbund (2 suppl)
Karin Linder – Journalistförbundet (ord.)
Olle Wilöf – Journalistförbundet (1 suppl.)
Eduard Pröckl – Journalistförbundet (2 suppl)