Kansli och styrelse

Kansli och styrelse

Kansli

Helen Asker
Verksamhetschef
helen.asker(at)alis.org

Astrid Nymansson
Jurist
astrid.nymansson(at)alis.org

Julia Elmes
Biträdande jurist
julia.elmes(at)alis.org

Johanna Toth
Ekonomiadministratör
johanna.toth(at)alis.org

Malin Widert Schoug
Handläggare/Administratör
malin.widert.schoug(at)alis.org

Gabriella Lindblad
Administratör och kommunikatör
gabriella.lindblad(at)alis.org

Carl Magnusson
Administratör
carl.magnusson(at)alis.org

Allmänna kontaktuppgifter till kansliet hittar du under Kontakta oss.

Styrelse

Ordförande:
Eduard Pröckl
eddie.prockl(at)alis.org

Vice ordförande:
Maria Andersson – Sveriges författarförbund

Styrelseledamöter:
Johan Ingildsen-Olsson – Läromedelsförfattarna
Per Kornhall – Läromedelsförfattarna
Pia Cederholm – Läromedelsförfattarna
Susin Lindblom – Dramatikerförbundet
Birgit Hageby – Dramatikerförbundet
Axel Rollbäck – Dramatikerförbundet
Grethe Rottböll – Sveriges författarförbund
Maria Andersson – Sveriges författarförbund
Vakant – Sveriges författarförbund
Ulrika Hyllert – Journalistförbundet
Olle Wilöf – Journalistförbundet
Eduard Pröckl – Journalistförbundet