Kulturskapare: “Ersättningsutredningen är ett haveri, Gustafsdotter”