Etikett: <span>SFF</span>

2009

Mats Söderlund, SFF: “Upphovsrätten central för kulturutövarnas villkor”

Igår arrangerade Författarförbundet en “manifestation för litteraturen” med anledning av det av förbundet hårt kritiserade förslaget i kulturutredningen att avveckla Författarfonden. Manifestationen ägde rum på Mynttorget i Stockholm och följdes av ett arrangemang på Café Panorama i Kulturhuset.

Mats Söderlund, ordförande i Författarförbundet, är även i övrigt mycket kritisk till Kulturutredningens slutsatser och formuleringar. Bland annat för att den inte tar upp upphovsrätten som Söderlund menar är central för kulturutövarnas villkor. Så här sade han till DN i samband med att utredningen presenterades:

– Utredningen förespråkar ökad styrning av kulturlivet, trots att man säger sig vilja något annat. Om man vill förbättra kulturutövarnas villkor ska man titta på upphovsrätten och skattepolitiken, vilket man inte tar upp alls.

2009

Författarförbundet anordnar seminarium om digital upphovsrätt

Sveriges Författarförubund anordnar ett seminarium om upphovsrätten i den digitala miljön. Seminariet äger rum den 13 mars kl. 9.00-13.00 (inkl. lunch) på Norra Latin i Stockholm. Bakgrunden är den amerikanska Google-uppgörelsen som även får återverkningar på svenska och europeiska upphovsmän.

Du kan läsa mer om seminariet och hur du anmäler dig här. Extern länk.

Läs mer om Google-uppgörelsen här. Extern länk.

2008

John Erik Forslund uttalar sig om Google-uppgörelsen

John Erik Forslund, ordförande i European Writers’ Congress och senior rådgivare i Författarförbundet, har uttalat sig om uppgörelsen mellan Google och de amerikanska författarna och förläggarna som träffades tidigare i höst. Forslund konstaterar bland annat att medan EU-kommissionen på senare tid antyder ytterligare inskränkningar i upphovsrätten som en framkomlig väg att lösa upphovsrätten vid omfattande digitalisering, så visar Google-uppgörelsen på att nya affärsmodeller kan uppstå ur tvistigheter om rättigheter. Uppgörelsen måste dock följas upp noga, säger Forslund.

2007

Nytt avtal med Nationalencyklopedin

ALIS har tillsammans med Författarförbundet tecknat ett avtal med Nationalencyklopedin (NE) som innebär att ALIS övertar utbetalningen av upphovsrättsersättning till de upphovsmän som bidrar med artiklar i databasen NE.se. Den ersättning som NE betalar för användningen baseras på ett tidigare träffat avtal med Författarförbundet. ALIS övertar nu alltså administrationen av dessa medel. Utbetalning kommer att ske en gång årligen under våren. Första utbetalningen beräknas ske i maj.