Mats Söderlund, SFF: “Upphovsrätten central för kulturutövarnas villkor”