Etikett: Talbok

2010

Nu betalar ALIS ut talboksmedlen!

I och med denna vecka så inleds ALIS utbetalningar av talboksmedlen.

I samband med själva utbetalningen kommer vi att skicka ut en s.k. avräkningsnota till dig som är ersättningsberättigad. Således kommer hanteringen av talboksersättningen att ske på precis samma sätt som för ALIS övriga förvaltningsuppdrag.

För det fall att du har några som helst frågor, kontakta gärna kansliet på telefon: 08-411 98 10 eller skicka ett e-brev till talbok(at)alis.org.

2010

Utbetalning av ersättning för framställning av talböcker

I år ska ALIS för första gången hantera utbetalningen av ersättning för framställning av talböcker.

I likhet med tidigare år så kommer utbetalningen att ske under årets sista månader, dock fördelat på olika utbetalningsomgångar. En skillnad i år – i förhållande till tidigare år – är att vi först i samband med själva utbetalningen kommer att skicka ut en s.k. avräkningsnota till dig som är ersättningsberättigad. Detta innebär att du inte får ett preliminärt besked om utbetalning så som har skett tidigare år. Således kommer hanteringen av talboksersättningen att ske på precis samma sätt som för ALIS övriga förvaltningsuppdrag.

Vi skulle bli glada om du (som vet med dig att du brukar få talboksmedel) hör av dig till oss med kontakt-/utbetalningsuppgifter så att vi kan uppdatera vår information och ersättningen därmed kan utbetalas på det sätt som du önskar.

För det fall att du har några som helst frågor, kontakta gärna kansliet på telefon: 08-411 98 10 eller skicka ett e-brev till talbok(at)alis.org.