Etikett: <span>Talbok</span>

2021

Mer pengar i potten 2021!

Glädjande besked för författare och översättare – Talboksersättningen ökar med cirka 1,6 miljoner kronor inför utbetalningen 2021. Det innebär att upphovspersoner och rättighetshavare kommer att få ut mer i talboksersättning under kommande år. Sveriges författarförbund har arbetat hårt för att löpande öka talboksersättningspotten – det är vi glada och stolta för.

Talboksanvändandet har ökat drastiskt med cirka 65% under 2019 och det är av stor vikt att ersättningarna till upphovspersonerna speglar detta.

“I takt med att talboksanvändandet ökat har ersättningen till upphovsrättspersoner de facto decimerats under se senaste tio åren, säger Grethe Rottböll, ordförande på Sveriges Författarförbund. “En bok som du för tio år sen fick 2800 kr i ersättning för gav förra året bara 450 kr. Årets besked om en väsentlig ökning är en glädjande signal men nivåerna måste fortsätta att öka kommande år, något vi också kommer att framföra till kulturdepartementet i februari då vi äskar medel för 2022.”

Du som är författare eller översättare – håll ögonen öppna efter såväl information om att ditt/dina verk har blivit talbok i din postlåda eller mejlinkorg, som våra utbetalningsblanketter när vi kontaktar er för ersättning.

Läs mer om talbok och talboksersättning här.

2010

Nu betalar ALIS ut talboksmedlen!

I och med denna vecka så inleds ALIS utbetalningar av talboksmedlen.

I samband med själva utbetalningen kommer vi att skicka ut en s.k. avräkningsnota till dig som är ersättningsberättigad. Således kommer hanteringen av talboksersättningen att ske på precis samma sätt som för ALIS övriga förvaltningsuppdrag.

För det fall att du har några som helst frågor, kontakta gärna kansliet på telefon: 08-411 98 10 eller skicka ett e-brev till talbok(at)alis.org.

2010

Utbetalning av ersättning för framställning av talböcker

I år ska ALIS för första gången hantera utbetalningen av ersättning för framställning av talböcker.

I likhet med tidigare år så kommer utbetalningen att ske under årets sista månader, dock fördelat på olika utbetalningsomgångar. En skillnad i år – i förhållande till tidigare år – är att vi först i samband med själva utbetalningen kommer att skicka ut en s.k. avräkningsnota till dig som är ersättningsberättigad. Detta innebär att du inte får ett preliminärt besked om utbetalning så som har skett tidigare år. Således kommer hanteringen av talboksersättningen att ske på precis samma sätt som för ALIS övriga förvaltningsuppdrag.

Vi skulle bli glada om du (som vet med dig att du brukar få talboksmedel) hör av dig till oss med kontakt-/utbetalningsuppgifter så att vi kan uppdatera vår information och ersättningen därmed kan utbetalas på det sätt som du önskar.

För det fall att du har några som helst frågor, kontakta gärna kansliet på telefon: 08-411 98 10 eller skicka ett e-brev till talbok(at)alis.org.