Utbetalning av ersättning för framställning av talböcker