Utbetalningsblanketter

Utbetalningsblanketter

Nedan hittar du utbetalningsblanketter för ALIS olika ersättningar. Se vilken som gäller dig och det avtal där du har ersättning att vänta.

Blanketterna tar vi emot via post till ALIS kansli:

ALIS
Blå tornet
Drottninggatan 85
111 60 Stockholm
Sverige (Sweden)

  • Om du blivit kontaktad av ALIS för att du har upphovsersättning att vänta (alla ersättningar utom talboksersättning) gäller utbetalningsblankett (1.).
  • Om du blivit kontaktad av ALIS för att du har talboksersättning att vänta gäller talboksblanketten (2.).

Talboksersättningen är personlig, momsbefriad och kan inte överlåtas. Den kan därför inte betalas ut till ett bolag (undantag är enskild firma). Detta är anledningen till att det finns en separat blankett för just talboksersättning.

  • För utländska bankkonton, oavsett typ av ersättning, gäller (3.).
  • För bolag och/eller dödsbon som innehar upphovsrätten gäller (4). Information om ärvda texträttigheter och dödsbon finns här.

 Är du upphovsperson ska du fylla i någon av nedan:

(1.) Utbetalningsblankett

(2.) Talboksutbetalningsblankett

(3.) Payment form

Är du rättighetshavare till ärvd upphovsrätt, dödsbo, ska du fylla i någon av nedan. Läs gärna mer här.

(1.) Utbetalningsblankett – rättighetshavare

(2.) Talboksutbetalningsblankett – rättighetshavare

(3.) Payment form – right holder

(4). Utbetalningsblankett – bolag/dödsbo