ALIS tecknar nytt avtal med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF)