Utbetalning

Utbetalning

ALIS kontaktar dig som upphovsperson eller rättighetshavare, för att inhämta dina utbetalningsuppgifter. Du får då en utbetalningsblankett att fylla i och skicka in till oss.

Utifrån informationen du uppger i blanketten, skapar vi en avräkning som skickas till din mejl- eller postadress, när det blivit dags för utbetalning. I avräkningen hittar du ersättningsbelopp, vilket avtal ersättningen gäller samt vilka uppgifter vi har till dig – för att du ska kunna kontrollera att allt stämmer inför utbetalningen.

För att få ersättning utbetald krävs att den har uppnått 100 kronor. För talboksersättningen gäller 500 kronor och Publit 250 kronor. Notera att detta är per betalningsmottagare. Ersättning som inte nått upp till utbetalningsgränserna ackumuleras för utbetalning när gränsen uppnåtts.

Vill du veta när din ersättning betalas ut?

Kostnader för utbetalning

Utbetalning genom överföring till bankkonto eller bankgiro kostar 1,75 kronor och överföring till plusgiro kostar 3 kronor. Dessa kostnader står ALIS för.

Vid utlandsbetalningar står ALIS för avsändarbankens avgifter, betalningsmottagaren står för mottagarbankens avgifter. Om utlandsbetalningen skulle studsa tillbaka till ALIS bank så kan betalningsmottagaren även komma att stå för avgifter i samband med studsen. Avgiften dras i så fall av från nästa utbetalning.