Utbetalning

Utbetalningarna från ALIS förvaltningsuppdrag och licensiering sker löpande under året. ALIS utbetalar innestående medel utifrån inkommen redovisning till det konto som du uppgivet. En så kallad avräkningsnota skickas i samband med utbetalningen till den av dig uppgivna adressen.

För det fall att du vill uppdatera dina uppgifter så fyll i vår utbetalningsblankett  eller vår utbetalningsblankett för talboksersättning och skicka till kansliet. Våra kontaktuppgifter hittar du här. För det fall att du vill uppdatera dina uppgifter via e-post går det också bra. 

Här kan du läsa mer om de vanligaste frågorna rörande moms och skatt.